Ziņas

LU Akadēmiskajā apgādā iznācis zinātniskā žurnāla “Baltic Journal of English Language, Literature and Culture” 13. numurs

Promocijas darbu zinātniskā doktora grāda iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs aizstāvēs Daira Vēvere

Uz Valensiju – izgaršot un izpētīt reģiona gastronomisko bagātību!

Akadēmisko gadu ieskandināsim kopā – 1. septembrī LU darbinieku kopsapulce

Uzņemšana turpinās – nāc studēt valodas, tuvas un tālas kultūras!

Smelties vērtīgu pieredzi un emocijas: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes folkloristu ekspedīcija Balvu novadā

Pieteikšanās LU HZF doktora studiju programmai “Valodu un kultūru studijas” – no 21. līdz 31. augustam

LU Humanitāro zinātņu fakultātes folkloristi dodas ekspedīcijā uz Balvu novadu

Izjūti pasaules daudzveidību – studē humanitārās zinātnes!