Ziņas

Aicinājums pieteikties I Starptautiskajam Baltijas jauno filologu semināram

Valodnieks Daniels Everets: Zinātne ir tik aizraujoša – atklāt, ko nemaz nebiji iedomājies

LU Bibliotēka velta izstādi izcilajam valodniekam Kārlim Mīlenbaham

Iespēja piedalīties klasisko valodu – grieķu un latīņu – meistarklasēs

Jaunums! LU pasākums “Studenta kurpēs” notiks jau rudens semestrī

Sākusies LU HZF studentu pieteikšanās Erasmus+ studijām un praksei

Jauna zinātnes doktore valodniecībā

LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekānes sveiciens jaunajā akadēmiskajā gadā

Promocijas darbu zinātniskā doktora grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē aizstāvēs Līga Romāne-Kalniņa