Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām noris no 1. līdz 12. jūlijam trijos veidos:

 1. Pieteikšanās LU absolventiem, sākot no 2003. gada, elektroniski LUIS
 2. Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu
 3. Pieteikšanās klātienē LU Humanitāro zinātņu fakultātē

  Valodu un kultūru maģistra studiju programmās: Visvalža iela 4a (212., 423., 425., 333. telpa)

  Vēstures un filozofijas maģistra studiju programmās: Aspazijas bulv. 5, dekanāts (233. telpā)

  Teoloģija un reliģijpētniecības maģistra studiju programmā: Raiņa bulv. 19, dekanātā (162.telpa)

  Laikus skatīt šeit: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/gribustudet/augstaka-limena-studijas/Augst_lim__studijas_fakultates_2024_3.pdf