28. un 29. aprīlī Latvijas Universitātē (LU) norisināsies nozīmīgs pasākums – piektais starptautiskais tiešsaistes simpozijs “Valoda starptautiskai saziņai”, ko organizē LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Anglistikas nodaļa un  Lietišķās valodniecības centrs sadarbībā ar Romānistikas nodaļu.

Simpozijs jau ir kļuvis par labu tradīciju – tas notiek kopš 2009. gada ik pēc trim gadiem. Iepriekšējo reizi tas norisinājās 2019. gadā un bija veltīts apakštēmai “Starpnozaru sadarbība kultūras, profesionālās un zinātniskās kapacitātes veicināšanai”.

Šī gada simpozija, kura dalībniekus šogad vieno apakštēma “Starpdisciplinārās perspektīvas: speciālā lietojuma valoda daudzvalodības un tehnoloģiju laikmetā”, mērķis ir pulcināt  zinātniekus,  praktiķus un jaunos pētniekus, kā arī starpnozaru speciālistus – valodu tehnoloģiju produktu izstrādātājus un nodrošinātājus, lai apkopotu jaunākos starpnozaru pētījumus speciālā lietojuma valodas kontekstā un radītu iespēju piedalīties diskusijās par valodas lomu un tās starpdisciplinārajām perspektīvām tehnoloģiju laikmetā. Simpozijā dalībnieki dalīsies ar pētījumu rezultātiem un praktisko pieredzi, analizējot speciālā lietojuma valodas apguves procesu. Simpozijs norisināsies vienlaikus ar jauno pētnieku forumu, lai  sniegtu arī studentiem un topošajiem zinātniekiem iespēju prezentēt savus pētījumus un gūt pieredzējušu speciālistu vērtējumu.

Simpozijā dalībnieki no vairāk nekā 30 valstīm apkopos atziņas par speciālā lietojuma valodas aktuālo pētījumu mērķiem un metodēm angļu, franču  un spāņu valodas sekcijās, pārstāvot dažādas jomas: terminoloģiju, diskursa analīzi, žanru pētniecību, pragmatiku un sociolingvistiku.

Starptautisko simpoziju 28. aprīlī atklās LU rektors prof. I. Muižnieks un LU HZF dekāne prof. I. Karapetjana. Pirmās simpozija dienas plenārsēdē ar referātiem uzstāsies asoc. prof. V. Kalnbērziņa (LU HZF), prof. I. Skadiņa (LU Datorikas fakultāte) un Bernes Universitātes (Šveice) prof. K. Turlovs (Crispin Thurlow).

28. aprīlī simpozija darbs tiks organizēts 4 sekcijās: “Starpkultūru kompetence un multilingvisms, speciālā lietojuma valodas (SLV) apguve”, “SLV pētījumu teorija un metodoloģija”, “Specializētais diskurss: juridiskais u.c. SLV lietojumi”,  “Medicīna”. Simpozija pirmās dienas noslēgumā dalībniekus uzrunās izdevēja “Pearson” pārstāvis Endrjū Kāns (Andrew Khan) par jaunākajām valodas prasmju vērtēšanas metodēm.

29. aprīļa plenārsēdē uzstāsies ārzemju un Latvijas referenti: Poznaņas Tehnoloģiju universitātes (Polija) prof. L. Ščuka-Dorna (Liliana Szczuka-Dorna), Granadas Universitātes (Spānija) prof. A. Felices Lago (Ángel Felíces Lago) un prof. emer. A. Načiščione (Latvijas Kultūras akadēmija).

Simpozija darbs noritēs 6 sekcijās: “Māksla, kultūra, sociālās zinātnes, literatūra”, “SLV korpusa pētījumi”, “SLV deskriptīvie aspekti”, “Terminoloģija, speciālā lietojuma tekstu rakstveida un mutvārdu tulkošana”, “Inovācijas, multimodalitāte un digitālās tehnoloģijas SLV pētniecībā”, “Brīvi pieejamie mācību resursi SLV apguvē un pasniegšanā, tehnoloģiju ietekme uz SLV integrāciju citu mācību priekšmetu apguvē un pasniegšanā”.

Piektā starptautiskā simpozija “Valoda starptautiskai saziņai” noslēgumā  norisināsies paneļdiskusija par speciālā lietojuma un akadēmiskās valodas attīstības perspektīvām un pētniecības aktualitātēm daudzvalodības un jauno tehnoloģiju laikmetā ar starptautiski atzītu Lielbritānijas, Čehijas, Somijas un Zviedrijas augstskolu mācībspēku un pētnieku piedalīšanos.

 Lai rosīgs un radošs simpozijs visiem tā dalībniekiem!