Plkst. 10:00 diplomus saņems „Angļu filoloģijas” bakalaura studiju programmas (BSP) un maģistra studiju programmas (MSP), „Franču filoloģijas” BSP, „Krievu filoloģijas” BSP un MSP, „Moderno valodu un biznesa studiju” BSP,  „Romāņu valodu un kultūru studiju” MSP un  „Vācu filoloģijas” BSP un MSP absolventi.

Plkst. 16.00 diplomus saņems „Āzijas studiju” BSP,  „Baltijas jūras reģiona studiju” MSP, „Baltu filoloģijas” BSP un MSP,  „Klasiskās filoloģijas” BSP un MSP,  „Kultūras un sociālās antropoloģijas” BSP un MSP,  „Konferenču tulkošanas” PMSP,  „Rakstiskās tulkošanas” PMSP, „Somugru studiju” BSP un „Orientālistikas” MSP absolventi.

Sveicam visus 2022. gada vasaras izlaiduma absolventus!