Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Publikācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.01.2018

HZF docētāju nozīmīgākās publikācijas (monogrāfijas un zinātnisko rakstu krājumi): 

•  Baltu filoloģija Rīga, LU (Journal of Baltic Lingustics)

•  Valoda: nozīme un forma 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2013 (Language: Meaning and Form 3. Theory and Methodology in Latvian Linguistics)

•  Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam Rīga 100. Zinātnisku rakstu krājums. Sast. A. Cimdiņa, Rīga, Zinātne, 2013

•  Res Latvienses II LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Arturs Ozols (1912-1964) IN HONOREM. Sast. A. Kalnača un O. Lāms, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2013

•  1945-1950: teātris, drāma, kritika. Rakstu krājums. Sast. Un zin. red. S. Radzobe, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2013

•   Kontaktlingvistikas un slāvu valodniecības aktuālās problēmas. Zinātnisko rakstu krājums pēc 2008.-2013. g. konferenču materiāliem. Atb. red. I. Koškins, T. Stoikova, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds (Problems of Contact Lingustics and Slavic Lingustics)

•   A. Veisbergs. English and Latvian Word Formation Compared, Rīga, The University of Latvia Press, 2013

  Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Ed.  A. Veisbergs, M. Fārneste, Rīga, University of Latvia Press

•  I. Penēze. English Literature of the Restoration and the Enlightenment. An Anthology, Rīga, University of Latvia Press, 2013

•  Rusistica Latviensis 4 Latvija-Krievija-Itālija: multikultūras motīvi Eiropas kontekstā, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2013

•   LU Raksti. 793. sējums. Orientālistika. Between East and West: Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule. Ed. L. Taivāns, J. Priede, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2013

•  Antiquitas Viva 4 Studia Classica. Red. B. Aleksejeva, O. Lāms, I. Rūmniece, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2013
2010. GADS

•  Latvistika un somugristika Latvijas Universitātē
LATVIAN STUDIES AND FINNO-UGRISTICS AT THE UNIVERSITY OF LATVIA
Rakstu krājums, © Latvijas Universitāte, 2010

 

 ■  LU Bibliotēkas LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze