2022. gada 6. septembrī LU Humanitāro zinātņu fakultātē notika LU Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā, kurā disertāciju „Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums Baltijas valstu prezidentu runās – korpusā balstīta kritiskā diskursa analīze” zinātniskā doktora grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē lietišķās valodniecības apakšnozarē pārliecinoši aizstāvēja Līga Romāne-Kalniņa.

Recenzenti prof. Ina Druviete (Latvijas Universitāte), prof.  Dace Markus (Liepājas Universitāte), prof. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola)  pozitīvi vērtēja L. Romānes-Kalniņas darbu, akcentējot pētnieciskā darba kvalitātes līmeni, pētījuma aktualitāti, novitāti, darba teorētisko un praktisko vērtību.

Arī darba zinātniskā vadītāja prof. Indra Karapetjana bija gandarīta par veikto pētījumu, Līgas mērķtiecību un darba spējām. Līga studijas doktorantūrā uzsāka 2018. gada rudenī, un četru gadu darbs vainagojās ar teicamu rezultātu.

Padome vienbalsīgi lēma par zinātniskā doktora grāda (Ph.D) piešķiršanu Līgai Romānei-Kalniņai.

Sveicam jauno zinātnes doktori!

Dalīties