Anna kopā ar citiem Somugru studiju programmas absolventiem un mācībspēkiem fakultātes dārzā.

Vasaras izskaņā – no no 22. līdz 26. augustam – vēl ir iespēja pieteikties Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) bakalaura studiju programmām. Par to, ko apgūst Somugru studijās, kas tagad ir bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogramma, stāsta Somugru studiju programmas absolvente, šobrīd arī LU doktora studiju programmas “Valodu un kultūru studijas” doktorante Anna Freiberga.

Interese par Somijas un Igaunijas kultūru un tradīcijām mani saistījusi jau kopš bērnības, kad iepazinos ar Eliasa Lenrūta sastādīto eposu “Kalevala”, vēlāk arī igauņu “Kalevipoegu”, un atklāju sev mazu daļu no somugru tautu folkloras pasaules. “Somugriskais” pamazām kļuva par manu sirdslietu, un kādā brīdī sapratu, ka kultūru varbūt patiesi nevar tā izzināt, ja nesaproti to unikālo domāšanas veidu, kāds atklājas caur valodu, tāpēc nolēmu pievērsties padziļinātai somu un igauņu valodu apguvei, kādu nevar saņemt parastos valodas kursos.

Šādu iespēju atradu LU Humanitāro zinātņu fakultātē un ar lielu prieku secināju, ka izraudzītā studiju programma piedāvā ne tikai abu valodu gramatikas un sarunvalodas apguvi, bet arī iepazīstina ar vēsturi, tulkošanas pamatiem, tradīcijām. Prieku sagādāja arī iespēja iepazīt  līvu valodu un tradīcijas, satikt Somijas, Igaunijas un līvu tautas kultūras pārstāvjus, iepazīt viņu pieredzi, un galu galā aizvien vairāk sāku aizrauties ar literatūru.

Atceros savu sākotnējo pārsteigumu par to, ka programmā bija salīdzinoši maz studentu, jo šķita, ka interese par somu un igauņu valodām ir daudz lielāka, tomēr ātri sapratu nelielas programmas priekšrocības – kursa saliedētība un iespēja individuāli strādāt ar pasniedzēju studiju procesā ir papildu atbalsts un motivācija.

Jau studiju laikā radās iespējas izmantot valodas zināšanas, veicot rakstiskus tulkojumus no abām valodām, bet pēc studiju beigšanas izdevās atrast arī ar valodām saistītu darbu, kur iegūtās zināšanas varēju izmantot sadarbojoties ar Somijas biznesa partneriem un klientiem gan IT jomā, gan loģistikā. Ar prieku secināju, ka somu un igauņu valodas zinātāji darbā tirgū tiek pozitīvi novērtēti, un iespējas veidot karjeru ir plašas ikvienam, kurš gatavs pilnveidoties.

Tā kā akadēmiskajā vidē esmu teju uzaugusi, tad, rakstot bakalaura darbu, sapratu, ka LU HZF viss vēl nav paveikts un iegūtās zināšanas ir attīstāmas un nododamas tālāk, tāpēc nolēmu iestāties Baltu filoloģijas maģistra studiju programmā, ko vēl vairāk iedvesmoja Somugru studiju programmā satikto kursabiedru un pasniedzēju atbalsts. Arī šobrīd turpinu studēt – nu jau LU HZF doktora programmā “Valodu un kultūru studijas”, un varu atklāt, ka aizvien esmu saistīta ar somugru pasauli – manā pētniecības lokā ir 20. gadsimta igauņu un latviešu literatūra.

Ja ieinteresēja Annas stāsts, piesakies studijām un kļūsti par Somugru studiju apakšprogrammas studentu Filoloģijas bakalaura studiju programmā jau šajā rudenī! Turklāt pieejamas arī budžeta vietas!

Pieteikumu iesniegšana papilduzņemšanā notiek klātienē no 22. līdz 26. augustam LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a:

22.08 (pirmdiena) 9.00 – 14.00

23.08 (otrdiena) 14.00 – 18.00

24.08 (trešdiena) 9.00 – 13.00

25.08 (ceturtiena) 14.00 – 18.00

26.08 (piektdiena) 9.00 – 12.00

Pieteikties var arī elektroniski – aizpildot pieteikšanās veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus. Elektroniskā veidlapa pieejama no 3. līdz 25. augustam.

Plašāk par papilduzņemšanu bakalaura studiju programmās LU: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/pamatstudijas/

Dalīties