Aicinām LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentus pieteikties Erasmus+ studiju un prakses mobilitātei 2019. gada rudens semestrim. Pieteikšanās notiek no 4. līdz 15. februārim.

Uz Erasmus+ apmaiņas programmas studijām  var pretendēt jebkura līmeņa (bakalaura, maģistra, doktora)  Humanitāro zinātņu fakultātes students, kurš sekmīgi nokārtojis kursus vismaz 40 KP apjomā (divi studiju semestri), kuram nav maksas vai akadēmisko parādu un kurš neatrodas studiju pārtraukumā.

Erasmus+ ir populārākā studiju mobilitātes programma Eiropā, kas dod studentiem iespēju uzlabot svešvalodu zināšanas, pārbaudīt adaptēšanās spējas svešā valstī un palielina studentu izredzes darba tirgū.

Papildu informāciju un visu par pieteikšanos skatīt fakultātes tīmekļa vietnē sadaļā Studijas/ Studijas ārzemēs

Dalīties