Ziņas

Profesore Sigma Ankrava – LU Senāta priekšsēdētāja vietniece

Sesija veiksmīgi nokārtota

Eiropas Moderno valodu centra seminārs Grācā

Seminārs "Mūsdienu feminisma filozofija vācu valodā"

Aizsardzības ministra Imanta Lieģa vieslekcija

Informācijas stunda par Maģistra studiju programmu "Konferenču tulkošana"

Viesojas EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta tulkotāja

"Lāčplēša ceļš pasaulē. Latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcija"

Publiskās runas konkurss