Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām (bakalaura studiju programmām) portālā latvija.lv norisināsies no 13. jūlija līdz 2. augusta plkst. 24.00.

Savukārt elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikuma iesniegšana klātienē norisināsies no 27. jūlija līdz 3. augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdien, 1. augustā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU filiālēs un citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās tie ir noteikti, norisināsies 4., 5. un 6. augustā Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē un LU filiālēs.

Konkursa rezultātu aprēķināšana un paziņošana notiks 2. kārtās:

  • 1. kārtas rezultāti tiks paziņoti 8. augustā portālā www.latvija.lv, īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Reflektanti apstiprina iegūto vietu/atsakās no iegūtās vietas, piesakās vai atsakās no dalības 2. kārtā līdz 11. augusta plkst. 16.00.

  • 2. kārtas rezultāti  tiks paziņoti 11. augustā portālā www.latvija.lv, īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pretendenti, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā (t.i. savā 1. prioritātē) reģistrēties studijām un noslēgt līgumu fakultātēs un filiālēs varēs no 10. līdz 11. augustam to noteiktajā laikā.

Savukārt no 12. līdz 14. augustam fakultātēs un filiālēs reģistrēties un noslēgt līgumu varēs pretendenti, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā. Arī fakultātēs un filiālēs noteiktajā laikā.

Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās