Pieteikšanās maģistra līmeņa studiju programmām norisināsies no 30. jūnija līdz 10. jūlijam fakultāšu noteiktajā kārtībā un norādītajās vietās.

Iestājpārbaudījumi un reģistrācija studijām notiks no 13. jūlija līdz 17. jūlijam fakultātē.

Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā