Par godu Alma Mater simtgadei LU Humanitāro zinātņu fakultāte š. g. 24. augustā aicina savus absolventus, esošos un bijušos pasniedzējus un darbiniekus pulcēties salidojumā, lai kopīgi dalītos atmiņās par Visvalža ielas namā aizvadītajiem studiju gadiem.

Vairāk par salidojumu