Vai vienā dienā var apgūt visu 12. klases centralizēto eksāmenu nokārtošanai vajadzīgās zināšanas? Noteikti nē, taču Latvijas Universitāte piedāvās pasākumu, kurā padomus eksāmenu priekšvakarā sniegs LU mācībspēki, uzsverot būtiskāko no citu gadu pieredzes, kas pirms došanās uz eksāmeniem noteikti ir jāatkārto.

Padomus centralizētajam eksāmenam latviešu valodā sniegs HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas doc. Inta Urbanoviča, bet padomus centralizētajam eksāmenam angļu valodā sniegs Anglistikas nodaļas asoc. prof. Vita Kalnbērziņa.

Tiešsaistē www.lu.lv