Šī gada 15. janvārī LU HZF rīko vienpadsmito starptautisko semināru „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”. Starpdisciplinārajā seminārā piedalīsies valodnieki un literatūrzinātnieki, kas informēs par pagājušā gada atradumiem un pētījumiem. Šogad seminārā savus darbus prezentēs pētnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes.  

Seminārs notiks tiešsaistē. Saites norādi iespējams saņemt, iepriekš piesakoties pa e-pastu: pva@lu.lv 

Programma 

9.45–10.00 Pieslēgšanās

10.00 Atklāšana

10.10–10.30 Ernesta Kazakėnaitė (Viļņa)
Latviešu tēvreize Sebastiāna Minstera kosmogrāfijas izdevumos 

10.30–10.50 Everita Andronova (Sanktpēterburga / Rīga)
Īsas piezīmes par G. Dreseļa “Svētu bērnu mācību” (1682) 

10.50–11.10 Szilárd Tóth (Tartu / Narva)
Zur Frage der sogenannten „fremden Grapheme“ <c>, <f>, <x>, <y> und <z>, bzw. ihres phonetischen Wertes in den Grammatiken der estnischen Sprache von Stahl (1637), Gutslaff (1648) und Hupel (1818)  

11.10–11.30 Ilze Rūmniece (Rīga)
17. gs. okazionālās dzejas paraugs: grieķu teksta formas un satura oriģinalitāte (no LU Akadēmiskās bibliotēkas retumiem) 

11.30–11.50 Pauze 

11.50–12.10 Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa (Rīga)
Zudušo baltisko priekšvārdu meklējumi latviešu uzvārdos un senajos rakstos 

12.10–12.30 Anta Trumpa (Rīga)
Vārds baudīt  senajos tekstos: semantiskā sazarotība 

12.30–12.50 Anna Frīdenberga (Rīga)
Vārdu savienojumi ar lietvārdu auss LVVV materiālos 

12.50–13.10 Māra Grudule (Rīga)
Pārdomas par Fīrekera vārda rakstību 

13.10–13.30 Pauze 

13.30–13.50 Pēteris Vanags (Rīga / Stokholma)
Vēl par tagadnes divdabjiem 17. gs. latviešu rakstos 

13.50–14.10 Jolanta Gelumbeckaitė (Frankfurte)
Kristijono Donelaičio kalbos tekstynas 

14.10–14.30 Vilma Zubaitienė (Viļņa)
Simono Daukanto pastabos apie Mažosios Lietuvos leksiką 

14.30–14.50 Lidija Leikuma (Rīga)
Paralēlformas 1817. gada gramatikā rokrakstā “Sposoby Pisania y Mówienia”: normatīvais apekts 

14.50– Diskusijas, semināra noslēgums