LU Mazā aula, Raiņa bulv. 19

10. un 11. oktobrī LU Mazajā aulā notiek plaša starptautiska konference "Latvija un Polija 100 gadu periodā", kurā ar referātiem piedalās arī Humanitāro zinātņu fakultātes docētāji.

Konference pulcina vēsturniekus, valodniekus, literatūrzinātniekus u.c. speciālistus, lai runātu par Latvijas un Polijas kopīgo vēsturisko un literāro mantojumu, valodu kontaktiem jeb to, kas vieno abas valstis.

Organizatori: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Rusistikas un slāvistikas nodaļa, Bohēmistikas un polonistikas centrs, biedrība „Rubon”.

KONFERENCES PROGRAMMA