25. un 26. novembris - starptautiska zinātniska konference
"Ēdiena reprezentācija literatūrā un kultūrā"
https://www.gastropoetika.lu.lv/lv/par-mums/zinas/zina/t/68722/