27. oktobrī plkst. 18.00 priekšlasījumu un sarunu cikla “Latvistika – pasaules skatījums” viese būs Zviedrijas latviešu vēsturniece, vēstures doktore Lilita Zaļkalne. Lekcijas tēma – “Vēsturisks atskats uz baltistiku un baltu zinātniekiem Stokholmas universitātē”. 

Dr. Lilita Zaļkalne, kura ir ilggadīga Stokholmas Universitātes docētāja, iepazīstinās interesantus ar balstistikas vēsturi Zviedrijā, aktualitātēm pašlaik un iezīmēs nākotnes perspektīvas.

Dr. Lilita Zaļkalne vēstures pētījumos ir pievērsusies jautājumiem par to, kā padomju okupācijas varas  darbojās trimdas sabiedrības ietekmēšanā, un devusi šī temata izpētē būtisku ieguldījumu. Tapusi virkne pamatīgu rakstu, kas publicēti žurnālā “Jaunā Gaita”, “Akadēmiskā Dzīve” un citviet. Viņas doktora disertācija, kas izstrādāta par padomju centieniem radīt plašu repatriāciju, publicēta grāmatā “Back to the Motherland / Repatriation and Latvian Émigrés 1955-1958” (“Atpakaļ uz dzimteni / Repatriācija un latviešu emigranti 1955-1958”. Stockholm: Stockholm University, 2014. 264 lpp.).

Dr. Lilita Zaļkalne ar lekcijām par savām pētniecības tēmām ir viesojusies dažādās Ziemeļvalstu universitātēs.

Viņa ir arī pazīstama un enerģiska savulaik trimdas, tagad diasporas, kultūras un izglītības darbiniece un pašlaik darbojas Zviedrijas latviešu apvienības Izglītības darba grupā, kuras pārziņā ir latviskās izglītības jautājumi Zviedrijā  dažādos apmācības līmeņos – mājas valodas apmācībā, latviešu valodas apguvē augstskolas līmenī, Stokholmas latviešu skolas un pieaugušo latviešu valodas apmācībā.

Tikšanos vadīs Latvijas Universitātes profesors salīdzināmajā literatūrzinātnē Ojārs Lāms.

Lekcija notiks latviešu valodā Zoom tiešsaistē (par pieslēgumu lūgums rakstīt uz e-pastu: arturs.skutelis@lu.lv), tā tiks translēta arī Facebook, sk. “Latvistika Latvijas Universitātē”.
Lekciju ciklu “Latvistika – pasaules skatījums” nodrošina LU Studiju kvalitātes pilnveidošanas fonds.