Konferenci rīko HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu valodniecības katedra.

Zinātniski praktiskā konference šogad veltīta diahroniskajai baltu valodu un to dialektu pētniecībai. Pieminot Jāņa Endzelīna „Lettisches Lesebuch“ (1922) iznākšanu, īpašu uzmanību pievēršot baltu valodu dialektālā mantojuma jautājumiem: izlokšņu tekstu hrestomātiju veidošana, fonētiskā pieraksta principi un līdzšinējā pieredze, dialektālā mantojuma vērtību iedzīvināšanas iespējas mūsdienās u. c.

A. Ozola diena iecerēta kā sava veida ievadījums izcilā latviešu valodnieka 150. gadu jubilejas pasākumiem 2023. gadā.

Konferences norise plānota klātienē LU Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a. Papildu informācijai: lleikuma@inbox.lv