2024. gada 21. jūnijā  plkst. 11.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs aizstāvēs Līva Bodniece.

Temats: „Romiešu dzejas latviskojumi”

Recenzenti:

Profesors, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Latvijas Universitāte

Asoc. profesors, Dr.  philol. Jānis Veckrācis, Ventspils Augstskola

Vadošais pētnieks, Dr.philol. Kālis Vērdiņš, LU LFMI  

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.