Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

HZF mācībspēki un studenti Viļņas Universitātē
lekt. Brigita Aleksejeva
22.11.2011

Baltijas jūras reģiona universitāšu klasisko filologu zinātniskās sadarbības projekta Colloquium Balticum ietvaros novembra vidū Viļņā norisinājās 10. starptautiskā zinātniskā konference Colloquium Balticum.

Projekta Colloquium Balticum pamatideja ir saruna (colloquium) par antīkās pasaules kultūrvērtībām, to uztveri un ietekmi dažādos laikos un mūsdienu kultūrtelpā. Colloquium Balticum aptver plašu pētījumu diapazonu, radot iespēju tajā piedalīties dažādu antīkās pasaules aspektu pētniekiem. Konfernces Colloquium Balticum norisinās katru gadu – mainās vien norises vieta.

Šī gada Viļņas kolokvija vadmotīvs bija grieķu un romiešu senatne, kā arī tās recepcija Baltijas reģionā. Tajā piedalījās klasiskie filologi – mācībspēki un studenti no septiņām Eiropas universitātēm, pārstāvot sešas valstis – Vāciju, Poliju, Lietuvu, Latviju, Igauniju un Zviedriju.  Divās konfernces dienās tika nolasīti 26 referāti. Kolokvija darba valodas bija angļu un vācu.

Latvijas Universitāti (LU) Viļnas kolokvijā pārstāvēja 10 Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) mācībspēki, kā arī septiņi Klasiskās filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmas studenti. LU pārstāvji prezentēja piecus referātus, no kuriem trīs bija veltīti klasiskā mantojuma recepcijai (Brigita Cīrule Vergīlijs Augustīna Eicēdija „Aulaeum Dunaidum”, Ieva Kalniņa Klasiskā filoloģija Latvijas Universitātē nacisma okupācijas laikā un Ojārs Lāms Mēdeja mūsdienu ideoloģiskajās un estētiskājas krustcelēs: Čerija L. Moraga „Izsalkušās sievietes”), bet divi referāti – tekstiem sengrieķu valodā (Ilona Gorņeva Rētors Menandrs un viņa traktāti: retorika jēdziens, Gita Bērziņa Episkā varoņa lingvistiskā uzvedība Vergīlija „Eneīdā”).

Klasiskās filoloģijas studentiem kolokvija apmeklējums bija lieliska iespēja piedzīvot gan akadēmiskās dzīves formālo, gan arī ne tik formālo pusi – iepazīt starptautiskas konferences gaisotni, klausīties referātus par visdažādākajām ar klasiskās filoloģijas studijām saistītām tēmām, vērtēt to saturu un aktualitāti, tāpat arī referentu prezentēšanas prasmes un spēju ieinteresēt, kā arī iepazīt tuvāk vienam otru un nodibināt kontaktus arī ar citu konferencē pārstāvēto universitāšu sudentiem.

11. starptautiskā konference Colloquium Balticum notiks Lundas Universitātē, Zviedrijā, 2012. gadā.