Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU 76. zinātniskajā konferencē Humanitāro zinātņu fakultāte piedalās ar 14 sekcijām piecās zinātņu nozarēs
Jolanta Stauga
31.01.2018

No janvāra vidus līdz martam LU noris ikgadējā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultātes struktūrvienības šogad ir iesaistījušās 14 sekciju darbā piecās zinātņu nozarēs: valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, orientālistika, starpdisciplinārās zinātnes.

Humanitāro zinātņu fakultātes sekcijas tiek organizētas kā LU pētniecības programmas prioritārās tēmas “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” sadaļa „Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra”.

19. janvārī HZF mācībspēki piedalījās slāvu valodniecības sekcijas "Balto-Slavica: baltu un slāvu valodu mijiedarbība un paralēles" norisēs, kas tika īstenota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo slāvistu komiteju, savukārt Visvalža ielā LU 76. zinātniskās konferences darbs tika aizsākts 25. janvārī ar trim Anglistikas nodaļas un HZF Lietišķās valodniecības centra rīkotām sekcijām.

Intensīvs un radošs akadēmiskās konferences darbs, kas šogad mainījusi statusu no nacionāla uz starptautiska līmeņa konferenci, Humanitāro zinātņu fakultātē notiks februārī un martā. Aicinām sekot līdzi konferences programmai un apmeklēt konferenci.

 

2. FEBRUĀRIS

LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģijas katedras sekcija “Tradicionālās kultūras mantojums un tā mūsdienu interpretācijas
Plkst. 10-15, Visvalža iela 4a, 305. telpa
Programma

LU HZF Ģermānistikas nodaļas, Rusistikas un slāvistikas nodaļas, LU Latviešu valodas institūta latviešu, ģermāņu un slāvu valodniecības sekcija sadarbībā ar un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāti  „Jānis Zēvers/Johann Sehwers – 150” Plkst. 9.15-17, Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāva sēžu zālē
Programma

5. FEBRUĀRIS

LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas sekcija
Plkst. 14:00 - 17:00, Visvalža ielā 4a, 420. telpa
Programma

6. FEBRUĀRIS

LU HZF Āzijas studiju nodaļas Orientālistikas sekcija
Plkst. 13:00 - 17:00, Kuldīga, Kalna iela 19
Programma

7. FEBRUĀRIS

LU HZF Anglistikas nodaļas un HZF Dzimtes studiju centra sekcija "Vide un identitāte literatūrā un kultūrā"
Plkst. 12:00 - 18:00, Visvalža ielā 4a, 201. aud.
Programma

13. FEBRUĀRIS

Plenārsēde "Humanitārās zinātnes mums pašiem, valstij, pasaulei"
Plkst. 09:30 - 14:00 Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle
Programma

20. FEBRUĀRIS

Klasiskās filoloģijas katedras, Hellēnistikas centra un Latīniskā kultūrmantojuma centra sekcija "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809) Skatīt brīvības spožo gaismu. Aishils" 1.DAĻA. Latvijas dimensija
Plkst. 10:30 - 13:30, Visvalža ielā 4a, 409.telpa
Programma

26. FEBRUĀRIS

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas somugristikas sekcija
Plkst.14:15 - 16:00, Visvalža ielā 4a, 323.telpa
Programma

28. FEBRUĀRIS

LU HZF Ģermānistikas nodaļas sekcija „Literatūra–kultūra–mediji (vācu valodas telpā)”
Plkst. 14:30 - 17:30, Visvalža ielā 4a, 422.telpa
Programma


2. MARTS

Sekcijas sēde "Bizantijas etīdes"
Plkst. 12:00 - 16:00, Visvalža ielā 4a, 402. aud.
Programma

7. MARTS

Latvistikas plenārsēde "Mūžības skartais "Dvēseļu putenis" laikmetu griežos"
Plkst.10:30 - 17:00, Visvalža ielā 4a, 305. telpa
Programma

8. MARTS

Klasiskās filoloģijas katedras, Hellēnistikas centra un Latīniskā kultūrmantojuma centra sekcija "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809) Skatīt brīvības spožo gaismu. Aishils" 2.DAĻA. Hellēņu dimensija
„Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος” Ν. Καζαντζάκης.
“Neko neceru, nekā nebaidos, esmu brīvs.” Niks Kazandzakis
Plkst. 10.30-15.00, Visvalža ielā 4a, 409. telpa
Programma

8.,9. MARTS

LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2"
Visvalža ielā 4a
Programma

23. MARTS

LU HZF Romānistikas nodaļas Ibēristikas studiju katedras sekcija „Spāņu valoda starpkultūru un starptautiskajā komunikācijā”
Plkst.10:20 - 13:20, Visvalža ielā 4a, 402. telpa
Programma