Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Gadumijā

29.12.2017

Rau, 2017. gada pēdējā darba diena ir klāt! Fakultātes ēka paklusa, eglīte Zaļajā vestibilā pabirusi, tikai spožās bumbiņas atgādina Ziemassvētku skaistuma laiku. Bluķis ar Vecā gada likstām un trūkumiem tieši 21. decembra vakarā apvilkts 3 reizes ap mūsu pļavu (zaļu, bez sniega) un sadedzināts – ikgadējais HZF saulgriežu rituāls veikts.

Lai kādi amerikāņu kalniņi mums visiem un katram HZF bija jāizbrauc 2017. gadā, tā nogale sniegusi vairākus Latvijā pamanāmus un vērtīgus spožumus humanitārajās zinībās, piemēram, Migela Anhela Peresa Sančesa spāņu valodā tulkotais „Lāčplēsis“, Ingrīdas Kleinhofas izstrādātā Latviešu-arābu sarunvārdnīca un Seo Džinsoka veidotā „Korejiešu valoda latviešiem“, Valda Muktupāvela un Māras Grudules monogrāfijas kā gada nozīmīgākie sasniegumi teorētiskajā zinātnē.

2017. gadā iegūts arī valsts un sabiedrības novērtējums – Ausma Cimdiņa ievēlēta par LZA akadēmiķi, Ieva Kalniņa saņēmusi augstu valsts apbalvojumu – Atzinības krustu.

Arī studentiski ražīgs gads: LU SP nominācijās HZF iegūst veselas 5 gada sasniegumu balvas. Savukārt nākamajam gadam esam nodrošināti ar labu pārstāvniecību LU SP Valdē, kur ievēlētas HZF studentes: Austra Laima Aprāne atbildēs par Kultūras un sporta virzienu, Patrīcija Paula Oļševska un Māra Ulme – attiecīgi par Ārlietu un sabiedrisko attiecību virzienu. Ceram uz labiem un vērtīgiem darbiem un kopdarbiem universitātes un fakultātes dzīvē!

Jaunais gads, protams, sāksies ar jaunu rosību – ar jau tagad zināmiem darbiem, gan jau ar vairākiem jaunumiem un pārsteigumiem (nav teikts, ka visiem labiem), ar sesiju (kas pārsvarā domāts kā labs pārsteigums). Ar Latvijas 100-gadi. Tā nav, bet tomēr arī ir pārsteigums. Gribēšanā, varēšanā un pārvarēšanā, mazos gandarījumos un lielās uzvarās.

Tā arī turpmāk. Dzīvot nākas arvien straujākā tempā, pieaug prasības – pret citiem; vai pret sevi arī ?

LU astronomijas speciālisti mums ziņo, ka 2018. gadā visā Latvijā būs novērojams pilns Mēness aptumsums un pavisam neliels daļējs Saules aptumsums. Lūk, katrs varam „tulkot“ šos kosmiskos faktus, kā protam un vēlamies. Tomēr tas viss būs.

Lai mums visiem visādi veselīgs Jaunais, 2018. gads!

Ilze Rūmniece,
dekāne


Humanitāro zinātņu fakultāte 2017 (pdf)

Ziemassvētku vecītis priecē ar dāvanām