Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Nadežda Kopoloveca
Doc. Inta Urbanoviča
29.11.2017

2017. gada 12. decembrī plkst. 14.00 LU Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. auditorijā Nadežda Kopoloveca aizstāvēs promocijas darbu „Līdera portreta radīšanas modelis latviešu un čehu politiskajā diskursā” filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

Dr. philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola),
Dr. philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija),
Dr. philol.Larisa Iļinska (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Pētījumā analizētas Latvijas un Čehijas politiķu uzrunu stenogrammas, lai izveidotu un aprakstītu politiskā līdera portreta radīšanas modeli, izmantojot latviešu un čehu politisko diskursu. Pētījuma pamatā ir atzinums, ka politiķa tēla veidošanās diskursā ir atkarīga ne tikai no politiskā subjekta runas un uzvedības prakses, bet arī no kultūras konteksta, kopīgās pieredzes un vēstures, kā arī valstiskajām vērtībām, ko iespējams pierādīt, analizējot politisko diskursu veidojošo tekstu valodisko piepildījumu. Politiķa diskursīvā tēla radīšanas atkarība no kultūras konteksta un valstiskajām vērtībām pierādīta, aprakstot un strukturējot visus konkrētā politiķa diskursīvo tēlu veidojošos elementus. Analīzes gaitā konstatēts, ka iedarbīgu uzstāšanos panākšanai politiķi savās runās izmanto dažādus valodiskos līdzekļus, retorikas paņēmienus un daudz emocionālās iedarbības līdzekļu: apelēšanu pie valstiskām vērtībām, atslēgas vārdus, relevantu kognitīvo metaforu un citus.