Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aicinām līdz 1. oktobrim pieteikties konferencei "Literatūra un reliģija. Samsons un Dalila • Boass un Rute • Jāzeps un Potifāra sieva: 3 pāri un 6 likteņi Bībelē, literatūrā, mākslā un kultūrā"
Prof. Ieva Kalniņa
13.09.2017

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļa aicina piedalīties interesentus XII Starptautiskā zinātniskā konferencē „Literatūra un reliģija”, kas notiks Rīgā, Visvalža ielā 4a, 2017. gada 1. - 2. decembrī.

Šī gada konferences vadmotīvs – 3 pāri un 6 likteņi: Samsons un Dalila, Boass un Rute,  Jāzeps un Potifāra sieva.

Referenti ir aicināti pētīt šo tēlu un motīvu izcelsmi un atskaņas Bībelē, literatūrā, mākslā un kultūrā.

Konferences rīkotāji aicina potenciālos referentus sagatavot priekšlasījumus, kuros tiktu skarti teoloģijas un literatūrzinātnes, reliģijas un literatūras, mākslas, teātra, kino un mūzikas mijiedarbības jautājumi, piedāvājot konkrētu, reliģisku tēmu iespaidā radītu mākslas darbu analīzi un interpretāciju aktuālā kontekstā.

Darba valodas: latviešu, angļu, vācu.

Konferenci atbalsta Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (www.hzf.lu.lv), Literārās kritikas vietne www.ubisunt.lu.lv un Teātra procesu vietne www.kroders.lv.

Konferences materiālus būs iespēja publicēt recenzējamā rakstu krājumā. Maksa par dalību konferencē – 30 EUR (lūgums pārskaitīt uz norādītajiem rekvizītiem līdz 2017. gada 1. novembrim).

Rekvizīti:

Pamatojums: 2017. gada Konference Literatūra un reliģija (B 4510 251). Banka: Valsts kase; Kods: TRELLV22; Konta numurs: IBAN LV33TREL9150101000000.  Rekvizīti: Latvijas Universitāte, PVN reģ. Nr.: LV 90000076669,  Pasta indekss: LV-1586; Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga.

Konferences izpildkomiteja:
prof. Ieva Kalniņa,
prof. Māra Grudule,
Mag. philol. Jūlija Dibovska.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu līdz 2017. gada 1. oktobrim lūdzam sūtīt uz e-pastu: ieva.kalnina@lu.lv

Informācijai un jautājumiem: ieva.kalnina@lu.lv