Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Klasiskās filoloģijas studijas LU HZF (BSP un MSP)
Doc. Ilona Gorņeva, Klasiskās filoloģijas katedra
07.07.2017

Studējot klasisko filoloģiju, tiek izzināta antīkā senatne, kas ir Eiropas kultūras pamats. Turklāt studiju procesā tiek apgūtas klasiskās valodas (sengrieķu un latīņu), kas sniedz unikālas iemaņas darbā ar valodām – gan senajām, gan mūsdienu. Klasisko valodu apguve padara saprotamus dažādus valodas funkcionēšanas līmeņus un attīsta tulkošanas iemaņas, kas ir tik ļoti pieprasītas mūsdienu sabiedrībā.

Izzinot klasiskās valodas un tajās rakstītos tekstus, klasiskās filoloģijas studijas pievēršas aktuālajiem kultūrpārneses un Eiropas kultūrmantojuma saglabāšanas jautājumiem. Klasiskais filologs ir pieprasīts kultūras, izglītības, mākslas, sabiedrisko attiecību u.c. jomās.  Klasiskās filoloģijas studijas kalpo par labu pamatu radošajām profesijām.

Klasisko filoloģiju iespējams studēt bakalaura un maģistra līmenī. Studējot klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmā, kur antīkā kultūrmantojuma izpēte jo sevišķi savijas ar antīkās kultūras recepcijas jautājumiem, paveras lieliska iespēja papildināt kultūras studiju, vēstures, filozofijas un filoloģijas jomā gūtās zināšanas.

Klasiskās filoloģijas studiju programma LU HZF ir vienīgā akadēmiskā struktūrvienība Latvijā, kas pārstāv klasiskās filoloģijas apakšnozari.

Nāc studēt klasisko filoloģiju un saskati sevi antīkā kultūrmantojuma pārneses procesos!
 
Klasiskā filoloģija - bakalaura studiju programma

Klasiskā filoloģija - maģistra studiju programma