Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Dekānes sveiciens Jaunajā gadā

02.01.2019.

Mīļie HZF ļaudis! Jaunais gads šodien sāk savu darba dzīvi. Mēs arī. Docētāji rod un uztur spēku strādāt studiju darba un aktuālu pētījumu jomā, studenti rod un uztur spēku studēt. Abu darbs ir visāda veida pūļu un laika ietilpīgs. Abu darbs ir arī nepārtraukta sadarbība – abām "pusēm" vērtīga, jaunas zināšanas un zinību kapitālu radoša. Nez, vai bieži par to aizdomājamies, bet jauna gada sākumā tas ir prātā.

Jaunais gads mūsu Alma Mater nāk ar tās 100 gadu jubileju. Skaisti, ka esam tie, kuri varēs izbaudīt mūsu lielās un prestižās universitātes pirmās īsteni nozīmīgās tagadnes sasniegumu svinības gada garumā.

Kāda vieta un vērtība šajā kontekstā humanitārajām zinātnēm, valodu un kultūrjomas studijām, filoloģijai? Visupirms mums pašiem šogad jāprot parādīt un atgādināt citiem, ka bez šīm zinātnēm nebūtu dzimusi Latvijas Universitāte, un tā nebūtu savā simtgadu dzīvē kļuvusi par valstij svarīgu un pasaulē atpazīstamu, kāda tā ir tagad.

To, manuprāt, jāspēj un jāprot akcentēt kā lielās lietās, tā šķietami marginālākās. Prātā kādā intervijā lasītais slavenā kinooperatora Ivara Selecka teiktais par viņa filmu veiksmi: "No tādiem sīkumiem rodas tās lietas".

Nenovērtēsim par zemu sīkumus, bet raudzīsim arī, lai tie uztverami iekļaujas svarīgāko zinību kodola kopainā. Par to varam būt atbildīgi tikai mēs paši – gan mūsu gaitās fakultātē, gan ārpus tās.

Atsevišķā un kopīgā balanss būs ļoti svarīgs arī gada apjomīgākajā darbā – studiju programmu pārveidē un jaunveidē, dodoties pretī to pārakreditācijai; jo paralēli simtgades svinību notikumiem turpināsim dzīvot tagadnei un nākotnei.

Vēl jau varētu daudz ko no gaidāmā un darāmā 2019. gadā pieminēt, bet lakoniski viss apkopojams ar vārdiem, kas lasāmi HZF apsveikumā (tautasdziesma no profesores Janīnas Kursītes 2018. gada monogrāfijas "Dainu kods", zīmējuma autore HZF absolvente – filoloģe un tulkotāja Daiga Lapāne).

Sirsnīgi Jaungadā!

Dekāne prof. Ilze Rūmniece


HZF notikumi 2018. gadā