Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Nācis klajā zinātnisko rakstu krājums “Dzimte un tulkošana”
Pētniece Marija Semjonova
27.11.2018.

LU Akadēmiskajā apgādā šī gada novembrī nācis klajā zinātnisko rakstu krājums “Dzimte un tulkošana”. Krājumā apkopoti 2016. gadā konferencē "Tulkošana un dzimte" nolasītie referāti. Konferenci un krājumu koordinē LU Humanitāro zinātņu fakultātes Dzimtes un studiju centrs.

Interdisciplinārs rakstu krājums apvieno lingvistikas, literatūrzinātnes, antropoloģijas, filozofijas, sinoloģijas, tulkošanas  studiju un pētniecības speciālistus. Krājumā lasāmas dažādu nozaru ekspertu pārdomas par dzimtes jēdziena nozīmi, tā kultūras un lingvistiskās tulkošanas iespējām. 

Krājumā publicēti gan ievērojamu dzimtes un tulkošanas teorētiķu  oriģinālraksti, gan nozīmīgāko teorētisko tekstu tulkojumi un pārpublicējumi.

Krājuma saturu veidoja starptautisks autoru kolektīvs, tostarp Latvijas, Lielbritānijas, ASV, Itālijas, Bulgārijas eksperti: O. Kastro, M. Baltiņš, E. Federici, A. Veisbergs, L. Flotova, Dž. Skota, A. Putniņa, M. Zitmane, K. Slavova, A. Baltgalve un citi. Publikācijas atbalstu sniedza LR Labklājības ministrijas dzimumlīdztiesības eksperti.

Rakstu krājuma sastādītaja – prof. I. Novikova, publikācijas projekta koordinatore – LU HZF Dzimtes sudiju centra pētniece M. Semjonova. 

Dzimtes studiju centrs pateicas LU Humanitāro zinātņu fakultātes kolēģiem par dalību un darbu šajā ilgalaicīgajā projektā gan autoru, gan arī zinātnisku konsultantu un redaktoru lomās!