Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Rakstu krājuma “Daugavpils novads. Vietas vērtība” atvēršanas svētki Vabolē
Jolanta Stauga
06.11.2018.

26. oktobrī Daugavpils novada Vaboles pagasta kultūras namā sirsnīgā gaisotnē tika atklāts zinātnisko rakstu krājums “Daugavpils novads. Vietas vērtība” (apgāds “Zinātne, 2018), kas veltīts šī novada vēstures, tradīciju, kultūrmantojuma un dabas daudzveidīguma atklāsmei.

“Mēs atbraucām uz Daugavpils novadu, jo Daugavpils novads ir svarīgs Latvijai. Bija patīkami šeit pieredzēt to, kā latvieši, krievi, baltkrievi, lietuvieši, poļi dzīvo draudzīgi, arī Daugavas abas malas cilvēkus nešķir,” uzrunājot sanākušos, teica krājuma sastādītāja un atbildīgā redaktore LU profesore Janīna Kursīte. Viņas vadītajās Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes mutvārdu vēstures un folkloras ekspedīcijās 2016. un 2017. gadā iegūtie materiāli veido pamatu tapušajai grāmatai.

Pasākumā pirmie jauno grāmatu svinīgi saņēma Daugavpils novada domes pārstāvji, ar kuriem grāmatas radošai komandai triju gadu laikā ir izveidojusi laba sadarbība.

 “Šī zāle ir pilna, jo šodien ir skaists un vērtīgs notikums – iznākusi jauna grāmata par Daugavpils novadu. Mēs esam bagāti ar dabu, tradīcijām, saviem cilvēkiem un par to visu ceram izlasīt jaunajā grāmatā,” teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Par ieguldījumu Daugavpils novada dabas un kultūrvides izpētē domes pārstāvji pasniedza arī Daugavpils novada domes Pateicības rakstus LU profesorei Janīnai Kursītei, krājuma projekta vadītājai LU docentei Jolantai Staugai, kā arī Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pedagogam Robertam Ķipuram, kura vadībā tapusi tehnikuma topošo operatoru veidotā 30 minūšu filma “No sētas uz sētu. Daugavpils novads”. Grāmatas atvēršanas svētkos notika arī filmas pirmizrāde.

Pasākumā savus grāmatas autoreksemplārus saņēma arī grāmatas autori, kas uz svētkiem Vabolē bija ieradušies diezgan kuplā skaitā, tieši tāpat kā grāmatas varoņi – ekspedīcijā iepazītie Daugavpils novada iedzīvotāji, tāpēc pasākums izvērtās sirsnīgu tikšanās un sarunu bagāts.

Arī katrs  teicējs pateicībā saņēma dāvanā jauno grāmatu. Grāmatas tika dāvinātas arī pagastu pārvalžu vadītājiem. Tieši pateicoties viņu atsaucībai un ieinteresētībai, ekspedīcijas darbs varēja noritēt raiti.

Pasākumā pateicības vārdi tika veltīti arī krājuma redaktorei Jolantai Treilei un apgādam “Zinātne” .

Sanākušos ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis”, LU Humanitāro zinātņu fakultātes dziedošās fokloristikas studentes un pasākuma īpašie viesi – Preiļu novada Saunas pagasta etnogrāfiskais ansamblis, ko LU pētnieki iepazina šī gada vasaras ekspedīcijā, kas notika jau citos – Preiļu un Līvānu novados.

Grāmatas radošā komanda saka paldies visiem grāmatas atbalstītājiem un sadarbības partneriem: Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Latvijas Kultūras akadēmijai, Daugavpils novada domei, Latgales reģiona attīstības aģentūrai, Valsts kultūrkapitāla fondam un A/S “Latvijas valsts meži”.

Par grāmatas atklāšanas svētku norisi stāsta arī pasākuma foto mirkļi (autors: Uģis Nastevičs) un Latgales Reģionālās televīzijas sižets