Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

ROMA - URBS AETERNA
Klasiskā filoloģija. Kur un kāpēc studēt?
Doc. Ilona Gorņeva
25.06.2018.

Vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kur tiek piedāvāta iespēja studēt klasisko filoloģiju, ir Latvijas Universitāte. LU Humanitāro zinātņu fakultātē tiek īstenota klasiskās filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programma.

Klasiskās filoloģijas studijas bakalaura līmenī sniedz iespēju ne tikai apzināt Eiropas kultūras sākotni, proti, antīko pasauli, bet arī apgūt klasiskās valodas – latīņu un sengrieķu. Klasisko valodu zināšanas ir vērtīgs ieguvums arī citu Eiropas valodu apguvei: atklājas valodas sistēmas dziļākie slāņi, ievērojami atvieglojot jaunu valodu apgūšanu un, kas būtiski, attīstot to aktīva lietojuma iemaņas.

Tāpat bakalaura studiju laikā tiek iepazīta antīkā literatūra un mitoloģija, antīkās kultūras reālijas. Pievēršoties valodas un literatūras jomai, eposs, lirika, drāma, oratorproza, vēsturiskie un filozofiskie teksti tiek atklāti to mākslinieciskajā pilnībā, ļaujot saprast un novērtēt vispārējos Eiropas kultūrvēsturiskos procesus.

Klasiskās filoloģijas maģistra līmeņa studiju programma paver plašas iespējas antīkā kultūrmantojuma izpētei sasaistē ar jaunlaiku un mūsdienu kultūras reālijām, tajā pašā laikā padziļināti izzinot tieši antīkās pasaules devumu. Maģistra līmeņa klasiskās filoloģijas studenti atzīst, ka tieši te, citā pacēlumā izprotot kultūras pārmantojamības līkločus, rodami lielie pētnieciskie un personīgie atklājumi, kas ļauj veiksmīgi īstenot savu karjeras potenciālu.

KLASISKĀ FILOLOĢIJA UN KARJERA

Klasiskie filologi ir ļoti iecienīti un novērtēti darbinieki radošajās profesijās un kultūras jomā. Mūsdienās, kad liela daļa reiz cilvēkam uzticētu funkciju tiek veikta ar tehnoloģiju palīdzību, darba devēji meklē oriģinalitāti, radošo dzirksti un unikālas zināšanas, kuras var piedāvāt klasiskās filoloģijas speciālists. Tajā pašā laikā, lai gan var likties, ka klasiķi darbojas vien radošajā, kultūras komunikācijas un tekstveides jomā, kas pati par sevi, protams, piedāvā ārkārtīgi plašas iespējas, praksē analītisko jomu pārstāvji itin bieži izvēlas nolīgt klasiskos filologus. Statistikas analīzes, liela apjoma datu plūsmas uzraudzības, datu verificēšanas, pārraudzības u.c. jomu vadītāji izvēlas cilvēkus, kuriem ir attīstīta spēja ātri un precīzi uztvert dažāda apjoma informāciju, kritiski domāt un izvērtēt situāciju. Apgūstot klasiskās valodas un šķetinot antīko tekstu daudzslāņainās struktūras, klasiskajos filologos šīs kvalitātes tiek attīstītas un pilnveidotas visā studiju laikā: klasiskās filoloģijas speciālistos līdzsvaroti balansē radošā un racionālā dzīsla.

AKTIVITĀTES STUDIJU LAIKĀ

Līdzās studiju procesam klasiskās filoloģijas studenti var piedalīties studentu pašpārvaldē, dažādajos klasisko filologu rīkotajos pasākumos, lokālās un starptautiskās konferencēs, spēlēt teātri, kas ir sevišķi iecienīta klasiskās filoloģijas docētāju un studentu tradīcija, izmantot iespēju piedalīties ERASMUS studentu apmaiņas programmās u.c.

DETALIZĒTĀKA INFORMĀCIJA PAR STUDIJĀM

Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma

Pieteikšanās studijām:
no 25. jūnija līdz 10. jūlijam – http://www.gribustudet.lv/ka-pieteikties/

Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programma

Pieteikšanās studijām:
no 2. līdz 13. jūlijam – http://www.gribustudet.lv/ka-pieteikties/