Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Humanitāro zinātņu fakultātes pirmais izlaidums

20.07.2010

Šovasar 3.jūlijā LU Lielajā aulā Humanitāro zinātņu fakultātes divos izlaiduma svinīgajos aktos diplomus saņēma kopskaitā 420 bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmu absolventi.

Izlaidumā absolventus uzrunāja un diplomus izsniedza LU rektors profesors Mārcis Auziņš, prorektors profesors Juris Krūmiņš  un HZF dekāna p.i. profesore Ausma Cimdiņa. Izcilākie studenti saņēma rektora Atzinības rakstus, īpaši sumināti tika arī LU Fonda stipendiāti. Absolventi teica paldies Alma Mater par pavadītajiem gadiem un iegūtajām zināšanām.

Šis bija HZF pirmais izlaidums, jo fakultāte ir izveidojusies 2010.gadā, apvienojoties Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātei (FMZF) un Moderno valodu fakultātei (MVF). HZF ir šobrīd jaunākā un studentu (vairāk nekā 2000) un nodarbināto docētāju un zinātniski pētniecisko darbinieku skaita ziņā viena no lielākajām LU fakultātēm. Tās pastāvēšanas mērķis ir LU studiju, zinātniskās un inovatīvās darbības organizēšana un veikšana valodniecībā, literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas zinātnē, antropoloģijā, reģionālajās studijās.