Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Apbalvojumi gaida uzvarētājus
Apbalvojumi gaida uzvarētājus
Apbalvojumi gaida uzvarētājus Sveicinājuma runu saka LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne profesore Ilze Rūmniece Tūlīt atskanēs uzvarētāju vārdi Suminājumus no LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja prof. Ojāra Lāma un IZM VISC pārstāves Agneses Mīļās saņem apbalvotie skolotāji Pirmās vietas ieguvēji kopā ar prof. I. Rūmnieci, prof. O. Lāmu,  žūrijas komisijas dalībniecēm doc. L. Ulberti, doc. I. Urbanoviču un IZM VISC parstāvi A. Mīļo Dziesmots sveiciens no Baltu filoloģijas studiju programmu dziedošajām studentēm Vienojoša tautiska rotaļa izskaņā
Skolēni ceļā uz latviešu valodas un literatūras Olimpu
Prof. Ojārs Lāms, Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītājs
30.04.2014

Pavasara daudzo dzīvelīgumu apliecinošo izpausmju vidū ir arī skolēnu intelektuālās sacīkstes – latviešu valodas un literatūras Valsts olimpiāde un zinātniski pētniecisko darbu konkursa fināls.

Valsts olimpiāde šogad notika jau 40. reizi un uz beigu sacīksti Humanitāro zinātņu telpās pulcēja 100 dalībniekus, kuri bija bijuši labākie novada atlasēs. Skolēniem bija iespēja izpausties gan radoši, gan zinoši. Jautājumu loks  tvēra daudzveidīgas latviešu literatūras un valodas parādības, kurām plašuma loku iezīmēja gana atšķirīgi autori – Vecais Stenders un Ēriks Ādamsons. Izpausties radoši bija iespējams, cenšoties ieskicēt anekdotiskas noveles metus.

17. aprīlī Humanitāro zinātņu fakultātes majestātiskās krāsas zālē uz apbalvošanu pulcējās olimpiādes uzvarētāji, kurus siltiem vārdiem, mazām dāvaniņām, atzinības rakstiem vai medaļām sveica LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne profesore Ilze Rūmniece un IZM Valsts izglītības satura centra pārstāve Agnese Mīļā. Svētku noskaņu vairoja dažādu čiekuru sirsnīgas uzrunas un folkloras studētāju mundras dziesmas. Noslēgumā notika fotografēšanās, vispārēja rotaļāšanās, ko uzsāka baltu filoloģijas studiju programmu folkloras studētājas, un rituāla kliņģera apēšana, lai spēks jaunām uzvarām.

Uzvarētāju saraksts:

Komisija nolēma piešķirt

I pakāpes diplomu un zelta medaļu

1)      Agnesei Lipskai, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei (80 punkti);

2)      Elīnai Aļeiņikovai, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniecei (77 punkti);

3)      Laurai Birģelei, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolniecei (74,5 punkti);

4)      Elvai Porietei, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei (74,5 punkti);

5)      Johannai Viļumai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolniecei (74,5 punkti).

II pakāpes diplomu un sudraba medaļu

1)      Laurai Andersonei, Saldus novada Druvas vidusskolas 12. klases skolniecei (73,5 punkti);

2)      Jutai Rombergai, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniecei (73 punkti);

3)      Gunai Barkānei, Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas 12. klases skolniecei (72 punkti);

4)      Lienei Rumpei, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola 11. klases skolniecei (71,5 punkti);

5)      Solvitai Čerņavskai, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei (70 punkti);

6)      Annai Laganovskai, Ogres Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei (70 punkti);

7)      Artai Raitumai, Rīgas Franču liceja 11. klases skolniecei (70 punkti);

8)      Baibai Kokinai, Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei (68,5 punkti);

9)      Sintijai Kuzmai, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniecei (68,5 punkti).

III pakāpes diplomu un bronzas medaļu

1)      Ilandai Brežinskai, Mālpils novada vidusskolas 12. klases skolniecei (68 punkti);

2)      Martai Dīcei, Aizkraukles novada ģimnāzijas 12. klases skolniecei (68 punkti);

3)      Laimai Vasilei, Ulbrokas vidusskolas 12. klases skolniecei (68 punkti);

4)      Aijai Bērziņai, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 12. klases skolniecei (67,5 punkti);

5)      Madarai Brenčevai, Madonas pilsētas 1.vidusskolas 11. klases skolniecei (67,5 punkti);

6)      Anetei Kalniņai, Zvejniekciema vidusskolas 11. klases skolniecei (67,5 punkti);

7)      Matīsam Kažam, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 12. klases skolniekam (67,5 punkti);

8)      Žanetei Kiseļevai, Saldus novada Druvas vidusskolas 12. klases skolniecei (67 punkti).

Atzinības rakstu

1)      Martai Jurēvičai, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 11. klases skolniecei (65,5 punkti);

2)      Dārtai Kataņenko, Bauskas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniecei (65,5 punkti);

3)      Sandrai Ķempelei, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 12. klases skolniecei (65,5 punkti);

4)      Alisei Redviņai, Ventspils 1. ģimnāzijas 12. klases skolniecei (65,5 punkti);

5)      Terēzei Ušerovskai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolniecei (65 punkti);

6)      Artai Veigurei, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniecei (64,5 punkti);

7)      Santai Baltiņai, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12. klases skolniecei (64 punkti);

8)      Gundai Eihei, Valmieras Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniecei (64 punkti);

9)      Sintijai Landsmanei, Limbažu novada ģimnāzijas 12. klases skolniecei (64 punkti).

Bez ievērības nepalika arī skolotāju darbs. Par labiem skolēnu rezultātiem 40. Valsts olimpiādē Latviešu valodas un literatūras Valsts olimpiādes žūrijas komisija nolēma apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu pedagogus:

Jutu Bernāni, Ulbrokas vidusskola;

Sandru Burvi, Saldus novada Druvas vidusskola;

Veroniku Dunduri, Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskola;

Ingrīdu Gusevu, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola;

Antru Latišu, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija;

Kristīni Modniku, Jēkabpils Valsts ģimnāzija;

Anitu Randeri, Mālpils novada vidusskola;

Ivetu Ratinīku, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija;

Guntu Reķi, Bulduru Dārzkopības vidusskola;

Viju Rubīnu, Ogres Valsts ģimnāzija;

Ievu Salzemnieci, Aizkraukles novada ģimnāzija;

Litu Silovu, Rīgas Franču licejs;

Daci Simsoni, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija;

Viju Skudru, Zvejniekciema vidusskola;

Vitu Sondori, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija;

Ritu Širinu, Rēzeknes Valsts ģimnāzija;

Silviju Tumanovu, Jēkabpils Valsts ģimnāzija;

Baibu Zeiļaku, Rīgas Centra humanitārā vidusskola;

Ritmu Zujevu, Madonas pilsētas 1.vidusskola;

Ināru Žukovsku, Daugavpils Valsts ģimnāzija.

 ***

Zinatniski pētniecisko darbu sacīkstes. Sestdiena 25.aprīlis atkal fakultātē bija latviešu valodu un literatūru zinošu skolēnu diena. Šī bija vienlaikus svētku un spraiga darba tikšanās, jo uz gala sacīksti pulcējās valsts labāko zinātniski pētniecisko darbu autori. Svētku noskaņu radīja tas, ka tiekas labākie no labākajiem, bet spraiga darba gaisotne izrietēja no tā, ka autoriem nācās par saviem darbiem pārliecinoši pastātīt, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem un sniegt izskaidrojumus ikvienam ziņkārim. Komisijā bija nopietni zinību vīri un sievas, kas sprieda skarbu, bet taisnu tiesu.  Gaviļu diena bija svētdiena, kad uzvarētāji saņēma balvas LU Bioloģijas fakultātē visas valsts ZPD noslēguma koppasākumā.

Uzvarētāji latviešu literatūrzinātnes jomā.

Komisija nolēma –

Piešķirt I pakāpes diplomu:

1. Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 10. klases skolniecei Aleksandrai Koblencei par darbu „Putna tēla interpretācija E. Raupa daiļradē”, vadītāja Inga Sokolova;

2. Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei Evelīnai Andžānei par darbu „Cilvēka tēls A. Manfeldes dzejoļu krājumā „tranšejas dievi rok””, vadītāja Iveta Ratinīka.

Piešķirt II pakāpes diplomu:

1. Kandavas internātvidusskolas 11. klases skolniecei Kristai Rudēvicai par darbu „Matkules pagasta teikas”, vadītāja Sandra Aukšmukste;

2. Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei Amandai Brizgai par darbu „Māja kā realitāte un simbols I. Ziedoņa un A. Berķa grāmatā „No Jāņiem līdz Murjāņiem””, vadītāja Anita Vanaga;

3. Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei Agnesei Lipskai par darbu „Sievietes tēls Ingas Žoludes romānos, vadītāja Iveta Ratinīka.

Piešķirt III pakāpes diplomu:

1. Iecavas vidusskolas 12. klases skolniecēm Antrai Blukai un Stefānijai Siliņai par darbu „Dzīvnieku pasaules un cilvēku dzīves paralēles I.Ābeles stāstu krājumā „Kamenes un skudras””, vadītāja Maruta Lasmane;

2.Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei Paulai Beloglazovai par darbu „Pārtikas produktu un dzērienu simboliskā nozīme I. Gailes un K. Vērdiņa dzejā”, vadītāja Iveta Ratinīka.

Uzvarētāji latviešu valodniecības jomā.

Komisija nolēma –

piešķirt I pakāpes diplomu:

Agnesei Ladigai, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniecei, par darbu

„Tautoloģija žurnāla „Ievas Māja” 2013. gada numuru tekstos” (Darba vadītāja – Anita Vanaga)

Sintijai Sāvičai, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolniecei, par darbu „Skaitļa vārdu lietojums un simbolika Bībeles Jaunās Derības evaņģēlijos” (Darba vadītāja – Guna Stepiņa),

piešķirt II pakāpes diplomu:

Katei Elizabetei Kanastai, Rīgas Franču liceja 12. klases skolniecei, par darbu „Franču un angļu īpašvārdu atveide interneta portālā kasjauns.lv.” (Darba vadītāja – Iveta Vīduša)

piešķirt III pakāpes diplomu:

Zandai Briedei, Saulkrastu vidusskolas 12. klases skolniecei, par darbu

„Bērna valodas īpatnības mazbērna jeb agrīnās bērnības periodā” (Darba vadītāja – Inese Ābola)

Skolēnu un skolotāju iedvesmošanai publicējam šī gada valsts olimpiādes materiālus 


Skatīt visas bildes