Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lekciju lasa profesors Leons Taivāns
Lekciju lasa profesors Leons Taivāns

Vai viegli būt Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzējam?
Līva Bodniece
05.03.2014

Šogad ēnu dienā LU HZF vēra savas durvis 11 ēnām, ļaujot skolēniem ielūkoties Humanitāro zinātņu pasniedzēju ikdienā. Savos ēnu pieteikumos skolnieces rakstīja, ka interesējas par humanitārajām zinātnēm, valodām, kultūrām un vēlas noskaidrot, kāda ir ikdiena tiem, kas diendienā šīs zinības nodod citiem. Visi bija dzirdējuši, ka pasniedzēji lasa lekcijas, bet sekojot pasniedzējiem ārpus auditorijas, atklājās, ka darbs ar studentiem ir vien maza daļa no šīs grūtās, bet interesantās profesijas.

Spilgtākie jaunie iespaidi, kuros skolnieces pēc Ēnu dienas dalījās ar HZF dekāni:

• Uzzināju, ka pasniedzējs piedalās zinātniskās konferencēs un visu gadu nemāca vienus un tos pašus studentus.
• Pasniedzējam jābūt labam oratoram ar teicamām saskarsmes spējām, jāspēj strādāt internacionālā vidē.
• Lekcijās pasniedzēji nav atturīgi, bet veido diskusijas ar studentiem un viedokli izsaka gan pasniedzējs, gan studenti.
• Patīkami pārsteidza atmosfēra šajā fakultātē, ļoti atšķirīga no skolas.
• Uzzināju, ka apmaiņā uz ārzemēm var doties ne tikai studenti, bet arī pasniedzēji, es ēnoju vieslektori, kura Latvijā strādā jau 4 gadus.
• Mani pārsteidza japāņu valodas pasniedzējs, viņa latviešu valoda bija nevainojama  ar tikai mazliet jūtamu akcentu.

Vairākas ēnas atklāja, ka šī viesošanās palīdzēs pieņemt lēmumu par nākotnes studijām un profesijas izvēli.