Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lūcijas dienas gājiens, priekšplānā ‘Lūcija’ Anete Bauere, pa labi – HZF zviedru val. lekt. Cecīlija Vargēliusa. Foto: Sigma Ankrava
Lūcijas dienas gājiens, priekšplānā ‘Lūcija’ Anete Bauere, pa labi – HZF zviedru val. lekt. Cecīlija Vargēliusa. Foto: Sigma Ankrava
Lūcijas dienas gājiens, priekšplānā ‘Lūcija’ Anete Bauere, pa labi – HZF zviedru val. lekt. Cecīlija Vargēliusa. Foto: Sigma Ankrava Sarīkojuma apmeklētāji, studenti, pasniedzēji un biedrības Latvija – Zviedrija biedri. Foto: Sigma Ankrava Lūcija un pavadoņi – ‘māsas’ un ‘zvaigžņu zēns’, priekšplānā LKA zviedru val. pasn. Ingrīda Tērauda. Foto: Sigma Ankrava Dāvanu galds. Foto: Sigma Ankrava No kreisās:  Arnis Treigūts, Latvija – Zviedrija priekšsēdētāja Lidija Treigūte, HZF Skandināvistikas kat. vadītājs asoc. prof. Ivars Orehovs,  HZF dekāne prof. Ilze Rūmniece. Foto: Sigma Ankrava
Lūcijas diena Humanitāro zinātņu fakultātē
Skandināvistikas kat. vad. asoc. prof. Ivars Orehovs
18.12.2013

Lūcijas dienas atzīmēšana fakultātē notika sadarbībā ar biedrību Latvija – Zviedrija (priekšsēdētāja Lidija Treigūte) 12. decembra pievakarē. Par Lūciju tika izvēlēta Moderno valodu un biznesa BSP 2. kursa studente Anete Bauere. Lūcijas pavadoņu – ‘māsu’ un ‘zvaigžņu zēnu’ lomās iejutās šī paša kursa meitenes un puiši, Vācu MSP studenti, kā arī Latvijas Kultūras Akadēmijas studenti – visi apgūst zviedru valodu, kā arī HZF norvēģu valodas lektors Egils Bugfjellmū.

Novembra beigās un decembra sākumā Lūcijas dienas dziesmu un gājiena mēģinājumus cītīgi vadīja HZF zviedru valodas lektore Cecīlija Vargēliusa sadarbībā ar LKA zviedru valodas pasniedzēju Ingrīdu Tēraudu.

Sarīkojuma apmeklētāju pulkā bija biedrības Latvija – Zviedrija dalībnieki, vairāki HZF pasniedzēji un darbinieki (prodekāne prof. Sigma Ankrava fiksēja svētku mirkļus fotogrāfijās), kā arī mūsu un citu fakultāšu studenti, kuri mācās zviedru valodu. Nobeigumā klātesošie tika aicināti baudīt biedrības sarūpēto cienastu un saņemt dāvanas. 

„13. decembrī saskaņā ar Eiropas kristīgajām tradīcijām tiek svinēta Lūcijas diena, kas kopā ar Adventi iezīmē Ziemassvētku sākumu. Šī diena iedibināta par godu Svētajai Lūcijai, kuru katoļu baznīca pasludinājusi par neredzīgo aizbildni. Lūcijas misija šajā laikā ir nest gaismu, labestību, kas tiek saistīta ar vārda ‘Lūcija’ tulkojumu (no latīņu vārda lux – gaisma). [...]. Zviedrijā tie ir tradicionāli svētki un katrā pilsētā izvēlas savu Lūciju – tā ir labsirdīgākā un gaišākā meitene, kura baltā tērpā ar sveču un brūklenāju vainagu galvā vada Lūcijas dienas gājienu ‘māsu’ pavadībā. Lūcijas diena tiek īpaši atzīmēta skolās, biedrībās un draudzes namos [...]. Lūcijas dienas tradīcijas sakņojas reformācijas laikā, taču tikai 19. gadsimta beigās tā kļuva pazīstama visā Zviedrijā. Pirmais Lūcijas gājiens notika 1927. gadā, un vēlāk līdzīgus pasākumus sāka rīkot arī Dānijā un citās ziemeļvalstīs.”

(No Zviedrijas vēstniecības Latvijā informācijas lapas)