Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Bezgalīgā marta koncerts HZF zāles atjaunotnei
lekt. B. Aleksejeva
14.03.2012

Pagājušās ceturtdienas, 8. marta, vakarā Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) zālē notika zāles atjaunotnei veltīts fakultātes mācībspēku un studentu sagatavots koncerts.

Koncerta konferansjē lomā iejutās, kā arī vakara programmu, uz dūdām atskaņojot fragmentu no paša radītā instrumentālā darba „Uguns mūzika”, ievadīja profesors Valdis Muktupāvels. Pēc uzmundrinošā un patiesi iedvesmojošā priekšnesuma, klātesošos uzrunāja fakultātes dekāne profesore Ilze Rūmniece. Dekāne atzina, ka zāles atjaunošana un labiekārtošana, nodrošinot to ar jaunu, iespēju ziņā modernāku aprīkojumu, fakultātei ir ļoti nozīmīgs notikums. Par rasto iespēju salīdzinoši grūtos finansiālos apstākļos atjaunot HZF zāli sirsnīgus pateicības vārdus fakultātes mācībspēku un studentu vārdā prof. I. Rūmniece veltīja LU Saimniecības pārvaldei un LU direktoram Atim Peičam.

Humanitāro zinātņu fakultātē zāle ir ne tikai telpa, kurā notiek lekcijas un semināri lielām studentu grupām, tā ir arī vieta, kur jēdziens „humanitārs” var izpausties tā visplašākajā izpratnē – nopietnos, kā arī ne tik nopietnos pasākumos un notikumos, kas saistīti ar valodu, kultūru un sabiedrības studijām. Prof. I. Rūmniece atzina, ka nozīmīga loma ikvienas zāles dzīvē ir arī tās skatuvei, tāpēc gan šī pirmā atjaunotās HZF zāles koncerta, gan arī visu turpmāko pasākumu dalībnieki tika laipni aicināti izmantot lielisko iespēju kāpt un uzstāties uz skatuves. Ievadvārdu izskaņā dekāne izteica vēlēšanos, ka 8. jeb bezgalīgā (∞) marta koncerti Humanitāro zinātņu fakultātē varētu kļūt par tradīciju.

Šoreiz koncerta klausītāju prātus un sirdis ielīksmoja dziesmas grupas „The Capybaras” (HZF fakultātes studentes Lūcija Roziņa, Sabīne Vidriķe un Zane Skrauča) izpildījumā, Sergeja Jeseņina dzejoļa rimeiks (Krievu filoloģijas studenti Jūlija Rumjanceva, Elīna Čmihova un Jevgeņijs Čebajevskis), dziesmas grupas „Dziedošie tulkotāji” (Profesionālās maģistra studiju programmas „Rakstiskā tulkošana” studenti) izpildījumā, enkomijs jaunajai zālei (Jāņa Grota 1950. gada motīvs) Latvistikas un baltistikas nodaļas docētāju izpildījumā, klubiņa „folk-meytis” zieds ar dziesmu par dzīvi folkloristikas doktoranšu trio (Rūta Jirgensone, Līga Miklaševiča, Lāsma Reinvalde) izpildījumā, dziesma „La vida es un carnaval” („Dzīve ir karnevāls”) un salsa Angļu filoloģijas un Franču filoloģijas studentu izpildījumā, uzvedums „„Skroderdienu” 13. skats” prof. Ojāra Lāma un fakultātes sekretāres Mairas Dandzbergas izpildījumā, tradicionālās kritikas kūre garīgās veselības uzturēšanai folkloristikas studenšu un prof. V. Muktupāvela izpildījumā, kā arī noslēguma dziesma „In vino veritas” Klasisko filologu un viņu fanu jauktā un apvienotā kora ar pagaidu nosaukumu „Tomēr” izpildījumā.

Pasākuma izskaņā tā dalībniekus un skatītājus vienoja saviesīgas sarunas, par kuru patiesumu un sirsnīgumu, kā jau tas kora „Tomēr” skandētajā dziesmā tika solīts, gādāja glāze laba vīna.

Koncerts un atjaunotā HZF zāle foto mirkļos