Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Humanitāro zinātņu fakultātes konferences literatūrzinātnē – par reālisma un naturālisma poētiku literatūrā un "gājienu pie Zigmunda Skujiņa”
Viesturs Vecgrāvis, prof.emeritus
13.02.2012

Šī gada 9. februārī Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra Latvijas Universitātes 70. konferences ietvaros rīkoja 4. starptautisko konferenci par latviešu un cittautu literatūras aktuālām pētniecības problēmām.

Konference (organizatori S.Ratniece un V.Vecgrāvis) šoreiz bija veltīta reālisma un naturālisma poētikas vektoriem. Blakus LU zinātniekiem referēja arī Daugavpils, Rēzeknes un Liepājas literatūrpētnieki, tika nolasīts arī Krievijas pārstāvja referāts. No nolasītajiem 15 referātiem īpaši augsti tika novērtēti tie, kas saistīti ar latviešu klasikas inovatīvām interpretācijām un problēmām.
 
10. februāris savukārt tika veltīts Zigmunda Skujiņa daiļrades skatījumam gan atsevišķu darbu analīzes aspektā, gan žanru – romānu, vēsturisko noveļu un memuāristikas – nozīmības raksturojumā. Seminārs ”Gājiens pie Zigmunda Skujiņa” bija veltīts rakstnieka 85 gadu jubilejai, tika nolasīti pieci referāti, un tajā piedalījās un uzstājās arī pats Zigmunds Skujiņš.

Semināru noslēdza plaša LU Humanitāro zinātņu bibliotēkā atklāta rakstnieka personībai un daiļradei veltīta izstāde, rakstnieka Rakstu 10., noslēdzošā, sējuma  atvēršana, literatūrzinātnieku J.Ogas un V.Vecgrāvja un citu pulcējušos interesentu saruna ar rakstnieku, kurš atbildēja uz daudziem jautājumiem par  savas daiļrades un rakstniecības  nozīmības aktualitātēm.

•  Papildu informācija par izstādi "Zigmundam Skujiņam 85"

•  Skatīt visas fotogrāfijas par izstādi un tikšanos ar rakstnieku