Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju darbi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.11.2018

Semestra, kursa un noslēguma darbi: iesniegums, izstrādes termiņi un noformēšanas noteikumi

Studenta iesniegums noslēguma darba tēmas apstiprināšanai:

Baltu filoloģijas BSP un MSP:

Baltijas jūras reģiona MSP:Semestra, bakalaura un maģistra darba izstrādes termiņi:


Noslēguma darba izstrādes un noformēšanas noteikumi:

Angļu filoloģija un Moderno valodu un biznesa studijas

Āzijas studiju BSP bakalauru un Orientālistikas MSP maģistru darbu izstrādes noteikumi

Vācu filoloģija


Kursa/ bakalaura/ maģistra darba vērtēšanas pamatkritēriji:

       Angļu filoloģija un Moderno valodu un biznesa studijas


Vienotas prasības noslēguma darbu izstrādei un aizstāvēšanai LU:

Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē


Praktiski padomi:

Add different page numbers or number formats to different sections (Applies to Word2013, Word 2016)