Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Erasmus+ studiju mobilitāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.09.2018

 

Pieteikšanās ERASMUS+ studiju un prakses mobilitātei 2019. gada pavasara semestrī bija līdz 14.09.2018. 

Rezultātus katrs pieteicējs saņēma elektroniski 29.09.2018. Ja jūs nesaņēmāt vēstuli, rakstiet uz anastasija.vedela@lu.lv 

 

ERASMUS+ ir populārākā studiju un prakses mobilitātes programma Eiropā, programma piedāvā stipendiju (no 2 līdz 12 mēnešiem) studijām un/vai praksei kādā no LU HZF sadarbības augstskolām.

 ERASMUS+ MĒNEŠA STIPENDIJAS LIKMES (no EK budžeta) studijām 2018./2019. ak.gadā

           

Valstu grupa

Valstis

Erasmus+stipendijas likmes no EK budžeta

1.grupa, Dalībvalstis ar augstām dzīves izmaksām

Dānija, Somija, Zviedrija, Islande, Īrija, Luksemburga, Lielbritānija, Lihtenšteina, Norvēģija 

520 EUR mēnesī

2.grupa, Dalībvalstis ar vidējām dzīves izmaksām

Austrija, Beļģija, Nīderlande, Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Portugāle, Grieķija, Kipra, Malta

470 EUR mēnesī

3.grupa, Dalībvalstis ar zemākajām dzīves izmaksām

Bulgārija, Rumānija, Horvātija, Slovēnija, Maķedonija, Čehija, Slovākija, Polija, Ungārija, Turcija, Igaunija, Lietuva

420 EUR mēnesī

 

*  Erasmus+ stipendija var būt piešķirta viena semestra studijām ārvalstu partneraugstskolā. LU nevar garantēt papildu finansējuma piešķiršanu Erasmus+ studiju perioda pagarināšanas gadījumā.

**Erasmus+ fiksētā stipendijas likme var būt palielināta par 100 EUR tiem studiju mobilitātes dalībniekiem, kuri ir iesnieguši izziņu par maznodrošinātās personas statusu, kas ir spēkā Erasmus+ perioda sākumā.

 

LU HZF Nosacījumi dalībai programmā

Studentus dalībai programmā nominē fakultāte. LU HZF studiju mobilitātes pretendentu atlases konkurss tiek rīkots divas reizes gadā. Tiek izskatīti tikai nākošā semestra apmaiņai iesniegtie pieteikumi.

Nolikums par ERASMUS+ studiju mobilitātes konkursa rīkošanu HZF šeit.

·         Programmai var pieteikties jebkurš LU HZF studējošais (bak., mag. dok. līmeņa), kurš sekmīgi nokārtojis kursus vismaz 40 KP apjomā (divi studiju semestri), kuram nav maksas vai akadēmisko parādu un kurš neatrodas studiju pārtraukumā. 

·         LU HZF pieteikšanās apmaiņas studijām rudens semestrī notiek februārī-martā, pavasara semestrī - no augusta līdz septembra sākumam.

 

Lai pieteiktos konkursam LU HZF studentam:

1.    Jāizvēlas kāda no HZF sadarbības universitātēm.

(augstskolu students izvēlas, iepazīstoties ar internetā pieejamajiem materiāliem, citu studentu atsauksmēm utt. Programmas direktori un ārējo sakaru koordinators nepiemeklē studentiem mobilitāšu galamērķus!)

2. Jāaizpilda Online pieteikuma forma

3. Jāpievieno:

  • Atzīmju izraksts ar aprēķināto vidējo svērto atzīmi (izdruka no studenta luis profila, pie studiju metodiķiem vai studentu servisā nekas nav jāpasūta)
  • Motivācijas vēstule brīvā formā, adresēta savas studiju programmas direktoram/ei LU, apjoms līdz 2 A4 lapām (1 A4 lapa ir pilnīgi pietiekami). Vēstule rakstāma studijās apgūstamajā valodā vai angļu valodā, pamatojot vēlmi studēt izvēlētajā augstskolā, nosaucot konkrētus, mērķa augstskolā apzinātus kursus vismaz 20 ECTS vērtībā.

Ar konkursa rezultātiem varēs iepazīties fakultātes mājas lapā, kā arī katrs HZF nominētais students saņems informatīvu e-pastu par savu nomināciju.

Pielikumiem jābūt aizpildītiem datorrakstā pdf/word formātā

SVARĪGA INFORMĀCIJA UN BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Pirms pieteikšanās studiju mobilitātei

Pirms iesniedz pieteikumu dalībai studiju mobilitātei noteikti apdomā:

1) vai vari atļauties atrasties ārzemēs pusgadu (finansiālie aspekti (sk. stipendiju apjomu), ģimenes stāvoklis, veselības problēmas, iespēja nokārtot bezalgas atvaļinājumu darbā utt.)

2) izvēloties studiju mobilitātes gala mērķi, ieteikums vadīties pēc akadēmiskiem, nevis ģeogrāfiskiem apsvērumiem. Ne vienmēr skaistākajās pilsētās atrodas labākās un interesēm atbilstošākās augstskolas.

3) plānojot studijas ārzemēs, rūpīgi izvērtē apmaiņas augstskolu studiju kursu piedāvājuma savienojamību ar programmu LU plānotajā apmaiņas semestrī, t.i. vai ārzemju augstskolas kursi atbilst programmai LU, vai varēsi vēlāk nokārtot kursus, kurus neizdosies piemeklēt apmaiņas augstskolā utt. (ir lietderīgi palūgt studiju metodiķei studiju plānu!)

NB! Studiju programmu direktori un HZF ārējo sakaru koordinators nepiemeklē studentiem augstskolas, neatlasa studiju kursus.

Atbildes uz daudziem jautājumiem par to, kā rīkoties un kādi dokumenti jāgatavo pirms un pēc mobilitātes, varat atrast šeit.

Ņem vērā, ka dažādu valstu un augstskolu uzņemšanas kārtība,  pieprasītie dokumenti, pieteikšanās termiņi ļoti atšķiras, tādēļ velti laiku, lai rūpīgi iepazītos ar interesējošo augstskolu piedāvājumu un prasībām!

Pievērs uzmanību ārvalstu universitāšu mājas lapās atrodamajām apmaiņas studentu uzņemšanas prasībām. Neskatoties uz to, ka studē valodas, iespējams, piesakoties apmaiņas studijām, pieteikuma formai ir nepieciešams pievienot valodu zināšanas apliecinošu sertifikātu (TOEFL, IELTS, utt.)

Tiem, kas iepriekšējos gados piedalījušies LLP/ERASMUS jāņem vērā!!!

ERASMUS + programma pieļauj 2 līdz 12 mēnešus studiju un/vai prakses mobilitāti vienā studiju līmenī (bakalaura, maģistra un doktorantūras studijās). Ja jau esi izmantojis LLP/ERASMUS vai ERASMUS MUNDUS stipendiju studiju semestrim ārzemēs,  jaunās programmas ietvaros iespējams izmantot atlikušos no 12 studiju mēnešiem!

Piemēram, ja tu jau biji apmaiņas studijās 5 mēnešus, tad atlikušos 7 (12-5 mēn.) vari izmantot praksei vai studijām ERASMUS + ietvaros. Ja studiju/prakses mobilitāti izmantoji cita līmeņa studijās, piem. baklaura līmenī, bet tagad jau studē maģistrantūrā, stipendiju vari izmantot 12 mēnešiem.

Ja rodas kādi jautājumi, raksti LU HZF ārējo sakaru koordinatorei Anastasaijai Vedelai:  anastasija.vedela@gmail.com