Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Datorklases
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.10.2016
203. datorklase
314. datorklase
325. datorklase

Humanitāro zinātņu fakultātē ir 3 multimediju datorklases:

  • 203. telpa ar 21 studentu darba vietu (un 1 pasniedzēja darba vietu)
  • 314. telpa ar 32 studentu darba vietām (un 1 pasniedzēja darba vietu)
  • 325. telpa ar 18 studentu darba vietām (un 1 pasniedzēja darba vietu)

Datorklasēs (Windows 10 operētājsistēma) ir pieejams stacionārs Interneta pieslēgums. Visi datorklašu datori ir saslēgti fakultātes iekšējā informācijas tīklā. Docētāju un studentu ērtībai ir izveidota koplietošanas mape ‘Studentu pasts’ mācību materiālu, uzdevumu un citas informācijas datņu glabāšanai un apmaiņai.

Datorklasēs notiek plānotās nodarbības un studentu patstāvīgais darbs. Docētāju vadībā datorklasēs tiek apgūta Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa; Teksta lingvistiskā interpretācija; Valoda un kultūra tālmācībā; Ievads biznesa diskursā; Publicistisko tekstu tulkošana, Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes un citi kursi.

Bez Microsoft Office 2013, 2016 programmu paketes, studenti 203. un 314. datorklasē var strādāt ar multimediju programmu Audacity, kas paredzēta skaņas ierakstīšanai, ierakstu salīdzināšanai, apstrādei un pārveidošanai starp dažādiem failu formātiem. Programmu noderīga Normatīvās fonētikas un fonoloģijas kursa un citu studiju kursu apguvē.
325. datorklasē ir pieejama viena no populārākajām datorizētās tulkošanas (computer aided translation – CAT) programmām - SDL Trados Studio 2014 Professional. Programma palīdz tulkotājam uzkrāt precīzu un apstiprinātu izvēlētās nozares terminoloģiju, tādējādi uzlabojot tulkošanas procesa ātrumu un kvalitāti. SDL Trados Studio 2014 Professional paredzēta galvenokārt HZF Profesionālās maģistra studiju programmas Rakstiskā tulkošana studentu apmācībai.
203. datorklasē studenti var apgūt un strādāt ar SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), kas ir pētījumu datu apstrādes un analīzes programma.

Datorklases un fakultātes auditorijas ir aprīkotas ar stacionāriem datoriem un datu projektoriem.


Bezvadu Internets: Fakultātē ir uzstādīts bezvadu Interneta tīkls, kas nosedz fakultātes telpas, tādējādi Ikvienam portatīvā datora lietotājam ir iespējams piekļūt Internetam ar LUIS lietotājvārdu un paroli. Instrukcijas par pieslēgšanos LU bezvadu tīkliem.


LUIS: Latvijas Universitātes informatīvā sistēma, kas nodrošina docētājiem, darbiniekiem un studentiem funkcionalitāti universitātes informatīvajā pārvaldes sistēmā, piemēram reģistrēšanās studijām, lekciju plānojums, studiju darba vērtējums un cita informācija. Iespējama ir publiska un pilnvarota LUIS izmantošana. Publiski pieejams ir Studiju kursu meklētājs, Lekciju saraksts un cita informācija. Pilnvarota LUIS izmantošana ir iespējama ar lietotājvārdu un paroli.

 
E-studijas: LUIS sistēmā integrētā e-apmācību platforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) piedāvā iespēju LU studentiem apgūt mācību vielu attālinātajā režīmā, pasniedzējiem - optimāli organizēt mācību darbu. Darbam Moodle vidē lietotāji autentificējas ar LUIS lietotājvārdu un paroli. Noderīga informācija studentiem un pasniedzējiem par Moodle izmantošanu atrodama šeit


LU studenti, docētāji un darbinieki var izmantot arī failu apmaiņas sistēmu ("mākoni") store.lu.lv. Šī sistēma ļauj sūtīt failus, ko citkārt lieluma dēļ nevar nosūtīt pa e-pastu.