Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dzimtes studiju centrs (DzSC )
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.05.2018

Centra vadītāja - prof. Irina Novikova
Centra koordinatore - Dr. Marija Semjonova

Centra padomes locekļi:

• Garets E. Hamiltons (Gareth E. Hamilton), Dr. Filozofijas doktors, docents Humanitāro zināņu fakultāte, Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa (KFASN),  Antropoloģijas studiju katedra, LU;
• Ilze Jansone,  Dr. theol. vad. pētniece, Teoloģijas fakultāte, LU;
• Iluta Lāce, Mg. sc.pol., resursu centra sievietēm „Marta” vadītāja;
• Tatjana Muravska, Dr.oec. profesore, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa (GESSN), Ekonomikas nodaļa (EN), Eiropas un iekļaušanas studiju Centra  direktore;
• Eiropas Komisijas Žana Monē Ekselences centrs, LU;
• Aivita Putniņa, Dr. Filozofijas doktore, asoc. profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte, Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa (KFASN), Antropoloģijas studiju katedra, Kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programmu direktore, LU;
• Marita Zitmane, Dr. sc.comm., docente,  Sociālo zinātņu fakultāte, Komunikācijas studiju nodaļa (KN), LU.

Dzimtes studiju centra mājaslapa