Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dekanāts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.09.2018

Dekāne prof. Ilze Rūmniece
tālr. 6703 4908, 228. telpa, e-pasts: ilze.rumniece@lu.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 10.00 - 12.00
Ceturtdiena 16.00 - 18.00

Izpilddirektore Ieva Reinberga
tālr. 6703 4901, 220. telpa, e-pasts: ieva.reinberga@lu.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 12.00 - 15.00
Otrdiena 10.00 - 13.00
Ceturtdiena 14.00 - 16.00

 

Fakultātes sekretāre Maira Dandzberga, tālr. 6703 4908, 228. telpa, e-pasts: maira.dandzberga@lu.lv
Izpilddirektora vietniece Jolanta Zālīte, tālr. 6703 4902, 219. telpa, e-pasts: jolanta.zalite@lu.lv

HZF ārējo sakaru koordinētāja Anastasija Vedela, tālr. +371 6703 4915, 329.a telpa, e-pasts: anastasija.vedela@lu.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Jolanta Stauga, tālr. 6703 4909, 303. telpa, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv

Studiju metodiķi:
Studiju metodiķe Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4926, 425. telpa, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv
Studiju metodiķe Inna Budoviča, tālr. 6703 4914, 329. telpa, e-pasts: inna.budovica@lu.lv
Studiju metodiķe Samanta Matecka, tālr. 6703 4913, 329. telpa, e-pasts: samanta.matecka@lu.lv
Studiju metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, 333. telpa, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv
Studiju metodiķe Māra Neikena, tālr. 6703 4915, 329.a telpa, e-pasts: mara.neikena@lu.lv

IT darbinieki:
Datortīkla administrators Raitis Lagzdiņš, 406. telpa, e-pasts: raitis.lagzdins@lu.lv
Inženiere Mārīte Sīle, tālr. 6703 4910, 307. telpa, e-pasts: marite.sile@lu.lv
Inženieris Edgars Zariņš, tālr. 6703 4910, 307. telpa, e-pasts: edgars.zarins@lu.lv