Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PSP "Tulkotājs" un PMSP "Rakstiskā tulkošana" absolventi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.06.2013

Profesionālās studiju programmas Tulkotājs un PMSP Rakstiskā tulkošana absolventi stāsta par studijām un profesionālo darbību

Maruta Lubāne:

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2012.
Mans ceļš uz tulkotāja profesiju sākās ačgārni: vispirms bija prakse un tikai tad sekoja teorija. Pēc studijām latviešu filoloģijas bakalaura programmā devos atpūtas un mācību braucienā uz ASV, kur pavadīju divus gadus un apguvu angļu valodu. Pēc atgriešanās Latvijā parādījās pirmie piedāvājumi sniegt tulkošanas pakalpojumus. Sākotnēji ar šo arodu nodarbojos neregulāri, turklāt neatstāja sajūta, ka pietrūkst zināšanu un, jā, arī diploma. Tāpēc pēc pieciem prakses gadiem iestājos šajā programmā. Studijas palīdzēja ne vien iegūt teorētiskās zināšanas par tulkošanu un pilnveidot praktiskās iemaņas, bet arī deva iespēju mācīties pie lieliskiem speciālistiem, komunicēt ar brīnišķīgiem kolēģiem un iegūt pārliecību par savām spējām. Īpašs paldies programmai par iespēju paplašināt zināšanas par tulkošanu ES vajadzībām.
Vēl studiju laikā reģistrēju savu tulkotāja darbību, un šobrīd tulkošana ir mana pamatnodarbošanās. Strādāju gan ar tiešajiem klientiem, gan arī sadarbojos ar pašmāju un ārvalstu aģentūrām.
Īpašs paldies prof. Guntai Ločmelei par nerimstošu optimismu un atbalstu.

maruta.lubane@gmail.com

Laura Cinate:

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2012.

Tulkotāja maģistra programmā iestājos uzreiz pēc angļu filoloģijas programmas absolvēšanas, kas likās loģiska savu zināšanu ievirzīšana nedaudz „praktiskākā gultnē”. Esmu ļoti apmierināta ar šo izvēli, jo šīs studijas bija galvenais priekšnoteikums manā tālākajā karjeras attīstībā.

Strādāju ziņu aģentūrā LETA, kurā vadu nelielu tulkotāju grupiņu Mediju monitoringa nodaļā. Klientu loks – starptautiskas kompānijas, ES institūciju pārstāvniecības un ārvalstu vēstniecības Latvijā. Studiju laikā iegūtās zināšanas ir neatsveramas darbā, un noder ne tikai praktiskās prasmes, bet arī teorētiskie pamatojumi, lai varētu nepieciešamības gadījumā argumentēt savu viedokli. Būtiskas ir arī iepriekš iegūtais angļu filoloģijas bakalaurs, tā kā tulkoju no latviešu uz angļu valodu.

Studiju gadi paskrēja nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā, kur varēju mācīties ne tikai no kompetentiem un atsaucīgiem pasniedzējiem, bet arī no saviem kursabiedriem.

Kopumā nākas secināt, ka esmu ieguvusi tiešām kvalitatīvu augstāko izglītību. Un vēlreiz paldies pasniedzējiem.

laura.cinate@gmail.com

Santa Siksna:

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2011.
No 1995.gada, kad ieguvu ekonomikas bakalaura diplomu, līdz 2009.gadam mans darbs bija saistīts ar valsts pārvaldi. 2008.gadā ieguvu uzņēmumu un iestāžu vadības maģistra grādu. 2010.gada pavasarī nejauši - pateicoties krīzei un Gruntvig programmai - sapratu, ka mani interesē tulkošana, tādēļ sāku mācības LU programmā "Tulkotājs". Mācību procesā pārliecinājos, ka tulkojot es varu gan izmantot to, ko zinu un protu, gan katru dienu atklāt sev ko jaunu. Programmā paredzēto praksi ar ERASMUS programmas atbalstu pavadīju Berlīnē, tulkošanas uzņēmumā, kur 3 mēnešu laikā guvu izpratni par šāda uzņēmuma darbību, ko arī atspoguļoju savā studiju noslēguma darbā. Pēc tulkotāja diploma saņemšanas reģistrēju savu tulkotāja darbību un pilnveidoju savas prasmes praksē Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorātā.

Helēna Gizeleza:

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2012.
Kaut gan strādāju par tulkotāju jau vairākus gadus pirms iestāšanās šajā programmā, studijas palīdzēja pilnveidot manas tulkošanas iemaņas, atkārtot tulkošanas teoriju un paplašināja manas zināšanas par tulkošanu ES vajadzībām. Es ļoti augsti novērtēju iespēju mācīties pie speciālistiem, ar kuriem varēja apspriest  visus interesējošos jautājumus saistībā ar tulkošanu un kas izvērtēja un komentēja mūsu tulkojumus.
Pateicoties studijām šajā programmā, man arī izdevās nodibināt labas attiecības ar daudziem kolēģiem, kas strādā tulkošanas jomā, un nodibināt Latvijas Tulku un tulkotāju biedrību, kas aizstāvēs tulku un tulkotāju intereses, veicinās speciālistu profesionālo pilnveidi un tulkošanas nozares attīstību Latvijā.

helena.gizeleza@gmail.com

Sanita Fadējeva:

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2009. - 2011.
Pēc studijām angļu filoloģijas bakalaura programmā (2005. - 2009. gads) iestājos tulkošanas profesionālajā programmā. Doma  savu profesionālo darbību saistīt ar tulkošanu bija radusies jau pēc vidusskolas, un kopumā esmu ļoti apmierināta ar šo izvēli. Tulkošanas studiju laikā ieguvu plašākas zināšanas par šo nozari, kā arī iespēju tās pielietot praksē. Tulkojot dažādu veidu tekstus publicēšanai Latvijas Universitātes tīmekļa vietnē, attīstīju prasmes tulkošanā no latviešu uz angļu valodu, bet prakses laikā uzņēmumā SIA „SilJa” strādāju ar tehniskiem, ar lauksaimniecību saistītiem tekstiem.
Pēc studiju beigšanas izmantoju iespēju 5 mēnešus pavadīt Luksemburgā kā praktikante Tulkošanas ģenerāldirektorātā, kas sniedza pieredzi ne vien tulkošanā, bet arī starptautiskā darba vidē. Šī pieredze palīdzēja iegūt arī manu pašreizējo darbu – tulkotājas/redaktores amatu uzņēmumā SIA „euroscript Baltic”.
Tulkošanas studijās neapšaubāmi ir manas profesionālās darbības pamats, un esmu ļoti pateicīga pasniedzējiem par iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām.

sanita1401@inbox.lv

Ieva Ālmane:

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2008. - 2010.
Strādāju skolā par skolotāja palīgu, kas Latvijā ir jauna profesija. Bauskas skola ir viena no pilotskolām Eiropas Savienības Sociālā Fonda organizētā pilotprojektā "Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā". Jāstrādā ar problēmskolēniem. Paralēli tulkoju tulkošanas aģentūrai Nordtext. Pats jaunākais "projekts" man ir angļu valodas pasniedzēja loma mācību centra BUTS Bauskas filiālē.

ieva.almane@inbox.lv

Anita Šenberga:

Absolvēju LU programmu "Tulkotājs" 2010. gadā. Programmā esmu ieguvusi neatsveramas zināšanas lingvistikas niansēs, plašāku ieskatu darbā ar terminoloģijas datu bāzēm, kā arī papildinājusi zināšanas tulkošanas,  rediģēšanas un terminoloģijas pārvaldības jomā, kas saistīta ar maniem darba pienākumiem.
Strādājot Zāļu valsts aģentūrā par vecāko eksperti, manos pienākumos ir iekļauta zāļu ražotāju iesniegtās dokumentācijas (kas galvenokārt ir angļu valodā) ekspertīze, novērtējuma ziņojumu sagatavošana un Eiropas centralizētajā procedūrā  reģistrētu medikamentu  informācijas lingvistiskā pārbaude, lai Latvijā reģistrētu efektīvus, drošus un kvalitatīvus medikamentus.
Iegūtās zināšanas  palīdz arī komunikācijā ar klientiem, sagatavojot vēstules un informatīvus materiālus publicēšanai angļu valodā. Kā Latvijas pārstāve regulāri piedalos Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Apvienotās Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas un Veterināro zāļu komitejas Kvalitātes darba grupas (JOINT CHMP/CVMP QUALITY WORKING PARTY) ekspertu sanāksmēs Londonā, kā arī citās Eiropas institūciju darba grupās, Pasaules farmācijas zinātņu kongresos un konferencēs, kur darba valodas ir gan angļu, gan franču.
Programmā apgūtais ir nenovērtējams pamats, tulkojot un rediģējot neatkarīgu medicīnisku informāciju no angļu valodas arī farmaceitu profesionālajiem izdevumiem "Materia Medica"  un "Rūpniecisko farmaceitu ziņas".

Anita.Senberga@zva.gov.lv

Mihails Demjanovs:

Tulkotāju programmā iestājos 2007. gadā kā pusfabrikāts, t.i., jau kādu laiku biju strādājis par tulkotāju un sadarbojies ar dažādām tulkošanas aģentūrām.  Studiju laikā, strādājot pie vairākiem rūpīgi izstrādātiem projektiem, kas ietvēra gan tulkošanas projekta vadības modelēšanu, gan jaunu, vēl plašai auditorijai nezināmu grāmatu analīzi, gan arī LR Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma pētīšanu juridisko tekstu tulkošanas nodarbībās, esmu ieguvis turpmākam darbam nepieciešamo pieredzi un kopīgā darba iemaņas. Turklāt  pasniedzēju ieguldītais darbs un kolēģu atbalsts, kā arī kopumā studiju procesa draudzīga, mājīga atmosfēra palīdzēja gūt pārliecību savos spēkos un attīstīt jau esošo zināšanu klāstu.
Šobrīd, lielā mērā pateicoties tulkotāja programmā iegūtajām zināšanām un pieredzei, esmu kļuvis par augstas klases speciālistu tulkošanas jomā, ko arī esmu pierādījis strādājot vienā no mūsu valsts ietekmīgākajām tiesībsargājošām iestādēm.
Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību programmas vadītājai G.Ločmeles kundzei un visiem/-ām pasniedzējiem/-ām, kā arī tiem, kas piedalījās šīs programmas izstrādē un studiju procesa īstenošanā. Paldies par nenovērtējamo zināšanu, pieredzes un pārliecības bagāžu, ko esat nodevuši mūsu rokās. Jums es novēlu izturību, veselību un vēl vairāk radošu ideju!
Esošajiem un topošajiem šīs programmas studentiem gribētos novēlēt nebaidīties pieņemt izaicinājumus, neapstāties pie paveiktā, pilnveidot jau tapušo, krāt pieredzi, zināšanas, lai progresētu un turpmāk kopīgiem spēkiem attīstītu tulkošanas jomu Latvijā, uzlabotu pašmāju tulku/tulkotāju sniegumu, celtu Latvijas tulku/tulkotāju darba kvalitāti, kā arī kopumā Latvijas izglītības prestižu.

mihail.demjanov@gmail.com

P.S. Īpašu pateicību vēlos izteikt tolaik LU MVF dekānam E.Ošiņa kungam par atsaucību un atbalstu grūtajā brīdī!

Aļona Matjušenoka:

Ilgu laiku pēc studijām angļu filoloģijas bakalaurā, kuru pabeidzu 2005.gadā, domāju iestāties tulkošanas programmā, tomēr iestājos tikai 2008 gadā. Diezgan grūti savienot pastāvīgu darbu un mācības, tomēr paspēju tolaik vairāk, nekā domāju. Liels paldies pasniedzējiem un programmas vadītājai, kuri rēķinājās ar to, ka studenti savieno mācības ar darbu!! Mācības tulkošanas programmā paaugstināja manu pašnovērtējumu un konkurentspēju Latvijā un ārzemēs. Arī vairākas kursabiedrenes man ir palikušas ne tikai “kontaktos”, bet arī ikdienas dzīvē.
Intelektuālā īpašuma aizsardzības Aģentūra TRIA ROBIT, kurā es strādāju kā tulkotāja un rūpnieciskā īpašuma speciāliste jau 6 gadus kopš pabeidzu bakalauru, darbojas plašam kā Latvijas un Krievijas, tā arī ārzemju klientu lokam, sniedz konsultāciju pakalpojumus Centrālās un Austrumu Eiropas, Centrālās Āzijas un Eiropas Savienības valstīs. Manas mācības palīdzēja arvien labāk un ātrāk tulkot juridiskus tekstus, tiesas spriedumus, iebildumus, apelācijas un citus materiālus darbam un diploms deva izredzes jaunam darba statusam. Arī komunikācija angļu valodā lekcijās ļāva justies brīvāk ārzemēs, darba konferencēs un sarunās.

Ceru, ka drīz Latvijas universitātē tiks atklāta Master in Translation programma, kurā es labprāt iestātos.

matjalo@inbox.lv