Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augstākā līmeņa studijas - Maģistra SP
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.06.2018

Fakultātē studijas notiek 9 maģistra studiju programmās.
Studiju virziens Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas (tai skaitā visas HZF maģistra studiju programmas) ir akreditēts līdz 25.06.2019.


  Angļu filoloģija – maģistra studiju programma
Programmas direktore: asoc. prof. Zigrīda Vinčela
Studiju metodiķe: Samanta Matecka,
tālr. 6703 4913, 329. telpa, e-pasts: samanta.matecka@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Programmas studiju moduļi: metodika; literatūrzinātne; valodniecība.

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU


  Baltijas jūras reģiona studijas – maģistra studiju programma (angļu valodā)
Programmas direktors: prof. Valdis Muktupāvels
Studiju metodiķe: Agnese Kirovāne,
tālr. 6703 4919, 333. telpa, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU


  Baltu filoloģija – maģistra studiju programma
Programmas direktore: prof. Ieva Kalniņa
Studiju metodiķe: Inna Budoviča,
tālr. 6703 4914, 329. telpa, e-pasts: inna.budovica@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Programmas studiju moduļi: valodniecība; literatūrzinātne; teātra zinātne.

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU  Klasiskā filoloģija – maģistra studiju programma
Programmas direktore: prof. Ilze Rūmniece
Studiju metodiķe: Māra Neikena,
tālr.: 6703 4915, 329.a telpa, e-pasts: mara.neikena@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Programmas studiju moduļi: klasiskās valodas, antīkā literatūra (stili, žanri, recepcija), antīkā kultūra.

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU


Seko mums:
 http://www.klasiskafilologija.lu.lv/
 http://twitter.com/KlaFilol


  Krievu filoloģija – maģistra studiju programma
Programmas direktore: asoc. prof. Nataļja Šroma
Studiju metodiķe: Inna Budoviča,
tālr. 6703 4914, 329. telpa, e-pasts: inna.budovica@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Programmas studiju moduļi: valodniecība, literatūrzinātne.
Programmas struktūra

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU


  Kultūras un sociālā antropoloģija – maģistra studiju programma
Programmas direktore: asoc. prof. Aivita Putniņa
Studiju metodiķe: Māra Neikena,
tālr.: 6703 4915, 329.a telpa, e-pasts: mara.neikena@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds antropoloģijā

Antropoloģijas studiju mājas lapa

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU  Orientālistika – maģistra studiju programma
Programmas direktors: prof. Jānis Priede
Studiju metodiķe: Natālija Ambrosova,
tālr.: 6703 4926, 425. telpa, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU


  Romāņu valodu un kultūru studijas – maģistra studiju programma
Programmas direktore: prof. Jeļena Vladimirska
Studiju metodiķe: Inna Budoviča,
tālr. 6703 4914, 329. telpa, e-pasts: inna.budovica@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds romānistikā

Programmas studiju moduļi: valodniecība, lietišķā valodniecība un valodas apguve, literatūrzinātne un kultūrvēsture, tulkošana.

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU  Vācu filoloģija – maģistra studiju programma
Programmas direktore: asoc. prof. p.i. Dzintra Lele-Rozentāle
Studiju metodiķe: Inna Budoviča,
tālr.: 6703 4914, 329. telpa, e-pasts: inna.budovica@lu.lv
Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Programmas studiju moduļi: valodniecība, vācu literatūra un vācu-latviešu valodas translatoloģija.

Studentu pētnieciskais darbs  un karte
Ir vērts studēt ģermānistiku

VISS PAR STUDIJU PROGRAMMU UN UZŅEMŠANU


Studiju metodiķu kontakti un darba laiks


Informācija par iespējām studēt HZF maģistra studiju programmās - LU /Gribu studēt /Augstākā līmeņa studijas