Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aicinājums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.02.2016

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra aicina piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē „Vietas nozīmes valodā” 2016. gada 20.–21. jūnijā. Konference veltīta vietas nozīmju izteikšanai, to tipoloģijai un atbilsmēm baltu, somugru, ģermāņu u.c. valodās, gaidīti arī referāti par citiem ar vietas nozīmēm saistītiem tematiem tipoloģiskā, kognitīvā, sastatāmā u.c. aspektos.

Konference idejiski turpina 2008. gada jūnijā Sanktpēterburgas Valsts universitātē aizsākto konferenču „Baltu dienas un baltās naktis” („Baltic Languages and White Nights”) tradīciju; konferences risinājušās arī Oslo, Stokholmā, Helsinkos un Tartu.

Konferences darba valoda – angļu.

Referāta ilgums – 20 minūtes.

Konferences dalības maksa – 35 EUR. Dalības maksa paredzēta kafijas paužu izdevumu segšanai.

Pieteikumus (norādot vārdu, uzvārdu, akadēmisko piederību) un tēzes (250–500 vārdu) lūdzam atsūtīt konferences organizētājiem līdz 2016. gada 1. martam uz e-pastu: kalnaca@latnet.lv. Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2016. gada 31. martam.

Konferences organizētāju vārdā –
Andra Kalnača
e-pasts: kalnaca@latnet.lv

Ilze Lokmane
e-pasts: ilokmane@latnet.lv