Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aicinājums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.10.2017

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra un Baltu valodniecības katedra aicina piedalīties 54. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Latvijai – 100. Gramatika: no Kārļa Mīlenbaha “Teikuma” (1898) līdz mūsdienām” 2018. gada 15. un 16. martā.

2018. gada konference veltīta gramatikas apraksta tradīcijām un gramatikas jautājumu interpretācijai latviešu un citu valodu vispārīgos, tipoloģiskos, kognitīvos, funkcionālos, sastatāmos u. c. pētījumos pēdējo simt gadu kontekstā.

2018. gadā 120 gadu ir arī pirmajam plašākajam konceptuālajam latviešu sintakses aprakstam – Kārļa Mīlenbaha (1853–1916) grāmatai “Teikums” (1898).

Konferences darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.
Referāta ilgums – 20 minūtes (15 minūtes referātam, 5 minūtes jautājumiem).

Konferences dalības maksa – 30 EUR. Dalības maksa paredzēta kafijas paužu izdevumu segšanai.

Pieteikumus (norādot vārdu, uzvārdu, akadēmisko piederību) un tēzes (250–500 vārdu) lūdzam atsūtīt konferences organizētājiem līdz 2018. gada 15. janvārim uz e-pastu: kalnaca@latnet.lv. Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2018. gada 31. janvārim.

Konferences organizētāju vārdā –
Andra Kalnača,
LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
e-pasts: kalnaca@latnet.lv

Lidija Leikuma,
LU HZF Baltu valodniecības katedra
e-pasts: lleikuma@inbox.lv


--------------------------Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra ir Baltų kalbotyros katedra kviečia dalyvauti 54-oje prof. Arturo Ozolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Latvijai – 100. Gramatika: nuo Karlio Mülenbacho „Teikums” (Sakinys) (1898) iki šių dienų” 2018 metų kovo 15 ir 16 d.

2018 metų konferencija skirta gramatikos aprašymo tradicijoms un gramatikos klausimų interpretavimui latvių bei kitų kalbų bendruose, tipologiniuose, kognityviniuose, funkciniuose, lyginamuosiuose ir kt. tyrimuose pastarojo šimtmečio kontekste.

2018 metais sukanka ir 120 metų, kai buvo išleistas pirmasis platesnis konceptualus latvių sintaksės aprašas – Karlio Mülenbacho (1853–1916) knyga „Teikums” (Sakinys) (1898).

Konferencijos darbo kalbos – latvių, lietuvių ir anglų.

Pranešimo trukmė – 20 minučių (15 minučių pranešimui, 5 minutės klausimams).

Konferencijos dalyvio mokestis – 30 EUR. Dalyvio mokestis skiriamas kavos pertraukų išlaidoms padengti.

Paraiškų (nurodant vardą, pavardę, akademinį laispsnį, darbovietę) ir tezių (250–500 žodžių) lauksime iki 2018 m. sausio 15 d. e-paštu: kalnaca@latnet.lv. Apie pranešimų įtraukimą į konferencijos programą pranešime iki 2018 m. sausio 31 d.

Konferencijos rengėjų vardu –
Andra Kalnača,
LU HMF Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra
e-paštas: kalnaca@latnet.lv

Lidija Leikuma,
LU HMF Baltų kalbotyros katedra
e-paštas: lleikuma@inbox.lv