Nodaļas vadītāja p. i. prof. Andrejs Veisbergs
andrejs.veisbergs@lu.lv

Pieņemšanas laiks (iepriekš vienojoties par tikšanos):
Ceturtdiena 17.00 - 18.00

Lietvede  Ērika Krautmane
tālr. 6703 4912, 316. telpa, e-pasts: erika.krautmane@lu.lv

Nodaļas struktūra un akadēmiskais personāls:

prof. Gunta Ločmele, tālr. 6703 4925, 424. telpa, e-pasts: gunta.locmele@lu.lv
prof. Andrejs Veisbergs, tālr. 6703 4925, 424. telpa, e-pasts: andrejs.veisbergs@lu.lv
asoc. prof. Ivars Orehovs, tālr. 6703 4912, 316. telpa, e-pasts: ivars.orehovs@lu.lv
asoc. prof. Arvils Šalme, tālr. 6703 4923, 421. telpa, e-pasts: arvils.salme@lu.lv
doc. Ieva Sproģe, tālr. 6703 4923, 421. telpa, e-pasts: ispro@lanet.lv
lekt. Helēna Gizeleza, tālr. 6703 4923, 421. telpa, e-pasts: helena.gizeleza@lu.lv
lekt. Svetlana Koroļova, tālr. 6703 4923, 421. telpa, e-pasts: svetlana.korolova@lu.lv
lekt. Agnija Platace, 319. telpa, e-pasts: agnijaplatace@hotmail.com
lekt. p.i. Anders Olsson, 319. telpa, e-pasts: anders.olsson@lu.lv
pasn. Ilze Norvele, tālr. tālr. 6703 4912,  e-pasts: inorvele@apollo.lv

  • Somugristikas centrs
lekt. p.i. Reti Könninge, tālr. 67034912, 316. telpa, e-pasts: reti.konninge@lu.lv
lekt. p.i. Jussi Örn, tālr. 6703 4912, 319. telpa, e-pasts: jussi@lu.lv
pasn. Ērika Krautmane, tālr. 6703 4912, 316. telpa, e-pasts: erika.krautmane@lu.lv
pasn. Liene Sniega, tālr. 6703 4912, 319. telpa, e-pasts: sniegl@inbox.lv