Lietvede  Ērika Krautmane
tālr. 6703 4912, 316. telpa, e-pasts: erika.krautmane@lu.lv

Nodaļas struktūra un akadēmiskais personāls:

prof. Gunta Ločmele, tālr. 6703 4925, 424. telpa, e-pasts: gunta.locmele@lu.lv
prof. Andrejs Veisbergs, tālr. 6703 4925, 424. telpa, e-pasts: andrejs.veisbergs@lu.lv
asoc. prof. Ivars Orehovs, tālr. 6703 4912, 316. telpa, e-pasts: ivars.orehovs@lu.lv
lekt. Helēna Gizeleza, tālr. 6703 4923, 421. telpa, e-pasts: helena.gizeleza@lu.lv
lekt. Svetlana Koroļova, tālr. 6703 4923, 421. telpa, e-pasts: svetlana.korolova@lu.lv
lekt. Agnija Platace, 319. telpa, e-pasts: agnija.platace@lu.lv
lekt. p.i. Anders Olsson, 319. telpa, e-pasts: anders.olsson@lu.lv

  • Somugristikas centrs

lekt. p.i. Ieva Spolīte-Jansone, tālr. 67034912, 316. telpa, e-pasts: ieva.spolite-jansone@lu.lv
lekt. p.i. Päivi Maria Lehtinen,  tālr. 67034912, 319. telpa, e-pasts: paivi_maria.lehtinen@lu.lv
pasn. Ērika Krautmane, tālr. 6703 4912, 316. telpa, e-pasts: erika.krautmane@lu.lv