Nodaļas vadītāja

Lietvede Zanda Lukjanova
tālr. 6703 4915, 329.a telpa, e-pasts: zanda.lukjanova@lu.lv

Nodaļas akadēmiskais personāls:

asoc. prof. Aivita Putniņa, tālr. 6703 4922, 406.a telpa, e-pasts: aivita.putnina@lu.lv
doc. Garets Hamiltons, tālr. 6703 4922, 406.a telpa, e-pasts: gareth.hamilton@lu.lv
doc. Agnese Cimdiņa, tālr. 6703 4922, 406.a telpa, e-pasts: agnese.cimdina@lu.lv
lekt. Māra Neikena, tālr. 6703 4915, 329.a telpa, e-pasts: mara.neikena@lu.lv
lekt. Kārlis Lakševics, tālr. 6703 4922, 406.a telpa, e-pasts: karlis.laksevics@lu.lv
lekt. Artūrs Pokšāns, tālr. 6704 4922, 406.a telpa, e-pasts: arturs.poksans@lu.lv

  • Publiskās antropoloģijas centrs

Antropoloģijas studiju vietne