17. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja LZA balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas. Starp vārdbalvu saņēmējiem jaunajiem zinātniekiem arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante Madara Stāde, savukārt jauno zinātnieku balvu ieguvusi jaunā zinātņu doktore, valodniece Līga Romāne-Kalniņa.

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Valodu un kultūru studiju doktora programmas 1. kursa doktorante Madara Stāde ieguvusi Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē par maģistra darbu “Etniskās un nacionālās gastroidentitātes romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts””. Vad. Dr.philol. I. Kalniņa.

Savukārt jaunā zinātņu doktore Līga Romāne-Kalniņa ieguvusi  LZA jauno zinātnieku balvu par promocijas darbu “Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums Baltijas valstu prezidentu runās – korpusā balstīta kritiskā diskursa analīze”. Vad. Dr.philol. I. Karapetjana.

Plašāk par LZA balvu ieguvējiem.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar mūsu jaunajām zinātniecēm un viņu vadītājām!

Dalīties