Līdz ar ārkārtas situāciju valstī un koronavīrusa COVID-19 izplatīšanās riskiem Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) Atvērto durvju dienas pasākums 27. martā klātienē nenotiks. Aicinām studētgribētājus iepazīties ar studiju programmu piedāvājumu attālināti un uzdot jautājumus Facebook vai rakstot uz e-pastu: hzf@lu.lv

Kāpēc izvēlēties studijas LU Humanitāro zinātņu fakultātē?

Valodu, literatūras, tekstu, kultūru studijas attīsta  un norūda domāšanu, spēju kritiski, analītiski  un objektīvi vērtēt faktus un norises sevī, sabiedrībā, arī pasaules mērogā. Valodu saskarē pilnveidojas dzimtās valodas prasme un izpratne, kas mūslaikos nebūt nav pašsaprotama lieta. Citu valodu, tautu, kultūru izzināšana ir šodienas un īpaši nākotnes drošības pamatgarants: izzinot un dziļāk izprotot citus, mācāmies ne vien būt toleranti, bet arī pastāvēt par savām vērtībām un argumentēti, pārliecinoši tās skaidrot pārējiem.

Kādas ir Humanitāro zinātņu fakultātes absolventa darba iespējas pēc studijām?

Studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes HZF absolventiem ļauj būt veiksmīgiem darba tirgū tādās profesijās kā redaktors, korektors, tulks, tulkotājs, valodu pasniedzējs, valodu konsultants, terminologs, kultūras projektu vadītājs, mārketinga satura speciālists, muzeju speciālists, eksperts, pētnieks, kā arī palīdz sekmīgi darboties citās profesijās dažādu nozaru valsts, pašvaldības un privātajos uzņēmumos un iestādēs, tostarp LR ārlietu struktūrās, vēstniecībās u.c.

Angļu filoloģijas BSP studentes Elizabetes Zariņas intervija ar uzņēmuma “Printful” pārstāvi Mariannu Zvaigzni par HZF absolventa darba iespējām

Iepazīsti HZF studiju programmu piedāvājumu, un nāc studēt valodas, tuvas un tālas kultūras – ceļā uz panākumiem kopā ar mums!

Informācija par LU HZF piedāvātajām studiju programmām

Bakalaura studiju programmas

 • Angļu filoloģija
 • Āzijas studijas
 • Baltu filoloģija 
 • Franču filoloģija
 • Klasiskā filoloģija
 • Krievu filoloģija
 • Kultūras un sociālā antropoloģija
 • Moderno valodu un biznesa studijas
 • Somugru studijas
 • Vācu filoloģija

Maģistra un profesionālās maģistra studiju programmas 

Maģistra studijas

 • Angļu filoloģija
 • Baltijas jūras reģionu studijas
 • Baltu filoloģija
 • Klasiskā filoloģija
 • Krievu filoloģija
 • Kultūras un sociālā antropoloģija
 • Orientālistika
 • Romāņu valodu un kultūru studijas
 • Vācu filoloģija

Profesionālās maģistra studijas

 • Konferenču tulkošana (2020./2021. gadā neuzņem)
 • Rakstiskā tulkošana 

Doktora studijas  

 • Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studijas
 • Valodniecības doktora studijas


LU HZF sociālie tīkli, kur var uzdot jautājumus:

https://www.facebook.com/LUHZF/

E-pastā: hzf@lu.lv

 

Dalīties