Jau ierasts, ka ziemas izskaņā Ķīpsalā notiek tradicionālā izstāde “Skola”, kas piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās.

Katru gadu izstādē Latvijas Universitātes stendā piedalās arī Humanitāro zinātņu fakultāte, lai topošajiem studentiem par studiju iespējām pastāstītu plašāk. Stendā pamatā darbojas fakultātes studenti, kas vislabāk zinās pastāstīt gan par pašām studijām šajā fakultātē interesējošajās studiju programmās, gan par ārpusstudiju aktivitātēm. Tāpat katru gadu rosīga izstādē ir arī fakultātes studentu pašpārvalde, iesaistot studēt gribošos jauniešus dažādās aktivitātēs un spēlēs.